Lär dig mer

Överdriven perfektionism

Perfektionism kan definieras som överdriven strävan efter fulländning. Att inte nöja sig med något som är ”gott nog” kan ha både positiva och negativa konsekvenser.

Läs mer »
Kategorier