Collaborative Problem Solving inom familjeterapi

luemen-rutkowski-ZWbBxZ6zTwM-unsplash

Collaborative Problem Solving (CSP) är en beprövad metod som används inom familjeterapi med målet att gemensamt med barnet finna lösningar på situationer som vanligtvis leder till bråk och trots.

Teorin bakom metoden bygger på tron att barn gör rätt om de KAN, inte om de VILL. Genom att skifta fokus från att man måste “få” barnet att göra något, kan man istället undersöka vad är det för kunskaper och egenskaper som barnet saknar för att klara av den utmanande situationen.

Flexibilitet och gemensam problemlösning

Upphovsmannen bakom CPS, Ross Greene, beskriver hur han genom åren mött hundratals så kallade “problembarn” och upptäckt att de delar flera gemensamma egenskaper. Majoriteten av barnen är sena i sin utveckling av vissa kognitiva funktioner, främst svårigheter med flexibilitet och en avsaknad kring hur man löser problem. 

Syftet med CPS är att tillsammans med barnet undersöka dess svårigheter och tillsammans komma överens om lösningar av problemet. Det gör man genom att ställa neutrala och nyfikna frågor om barnets svårigheter och tillsammans arbeta fram lösningar. När barnet får träna på dessa förmågor med vuxna i sin närhet hjälper man barnet att hantera framtida svårigheter. CPS är alltså en process som ger barnet en chans att utveckla sina språkliga kunskaper, exekutiva förmågor och sociala och emotionella färdigheter. 

Om man vill läsa mer om metoden rekommenderas antingen Ross Greenes bok ”Explosiva barn” eller kontakta oss på WiseMind Psykologiteamet, så berättar vi gärna mer om hur vi använder metoden inom familjeterapi.

Kategorier