Integrative Behavioural Couples Therapy (IBCT)

Vi arbetar med den kliniskt testade behandlingsmodellen IBCT (Integrative Behavioural Couples Therapy). Denna behandlingsmodell har i forskning visat sig vara effektiv för att hjälpa par att lösa konflikter och främja en positiv och välfungerande relation. Metoden fokuserar på att skapa ökad förståelse och acceptans för olikheter, förbättra kommunikation och skapa gemensamma mål.

Exempel på vanliga områden som man arbetar med i terapin är intimitet/sexualitet, tillit, arbetsfördelning och  svartsjuka. Genom att strukturerat behandla de områden och viktiga frågor där ni upplever svårigheter så kommer kommunikationen förbättras och tillsammans finner ni era gemensamma mål för framtiden och verktyg för att nå dit.