Smärta

Att uppleva konstant eller återkommande smärta är bland det tuffasteLångvarig smärta har i de allra flesta fall uppstått på grund av en fysisk skada, sjukdom eller fysiskt obehagliga upplevelser. Oavsett om skadan eller sjukdomen finns kvar i kroppen och fortfarande skickar signaler om smärta så kommer smärtan med tiden att alltmer påverkas även av psykologiska faktorer.

Sådant som minnen, tankar och tolkningar av smärtan kommer att avgöra hur smärtan upplevs och hur den påverkar våra liv. Vissa rörelser och situationer kan kopplas samman med smärtan vilket ofta gör att personen börjar undvika fler och fler rörelser och situationer. I vissa fall kan undvikandet av rörelser leda till större smärta. I andra fall kan undvikandet av situationer begränsa en persons liv så pass mycket att den börjar känna sig nedstämd och orkeslös. Upplevelse av förlust av sådant som arbete, socialt liv och meningsfulla aktiviteter är vanligt.

I vissa fall av långvarig smärta är psykologiska faktorer, som stress, det mest avgörande för att skapa smärtproblematiken. KBT-behandling och Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en nyare utveckling av KBT, har oavsett smärtans ursprung visat sig vara effektiv vid långvarig smärta för att öka livskvalitet och förmåga att klara av det man vill i livet.

På WiseMind Psykologiteamet är vi speciellt intresse av att behandla långvarig smärta av olika slag och samarbetar gärna även med andra professioner för att erbjuda tvärprofessionell behandling. Varmt välkommen att höra av dig med dina funderingar och frågor.