Kris och krisreaktioner

Känner du dig stressad eller ständigt uppvarvad? Aldrig lugn? Har du svårt att sova? Eller ont i kroppen? För människor idag är att finna en balans i livet, eller det så kallade livspusslet, en av vår tids största utmaningar. Kriser tillhör livet och drabbar i någon form de flesta människor så småningom. Ordet kris (grekiska krisis) betyder vändpunkt och kan på sikt leda till något positivt. 

På WiseMind Psykologiteamet är vi experter på stresshantering. Vi utgår ifrån vår breda och mångåriga erfarenhet av att arbeta som psykologer med just olika former av stress. Välkommen att ta kontakt för att finna din väg till ett mer balanserat liv. Vi är av uppfattningen att det inte ska vara något konstigt eller komplicerat att gå till psykolog. Vi erbjuder, utöver längre behandling, kortare kontakter som kan betraktas som friskvård eller en framtida investering. Att få tillgång till en psykologs kunskaper borde vara lika enkelt och självklart som att kunna få råd av den gamla tidens husläkare.

När du känt dig stressad en längre tid är det viktigt att finna en väg ut så att inte din fysiska och mentala hälsa försämras. Ring eller mejla gärna för att se hur vi kan vara till hjälp.