Ätstörningar

Det moderna samhällets stora tillgång på mat, något som tidigare i vår historia ofta varit en brist, har förändrat vårt sätt att leva. Förr ägnade vi mycket av vår tid åt att skaffa, hantera och laga mat. Nu finns mat tillgängligt för oss på ett sätt som det aldrig funnits tidigare. Detta har kommit att skapa problem för många människor. Vissa äter för mycket och för ohälsosamt, medan andra känner stor oro och ångest över att äta för mycket och ägnar sig åt ohälsosam bantning eller kompenserar sitt matintag med att kräkas. Socialt tryck gällande absurda kroppsideal och prestationer gör det ännu svårare att finna ett balanserat förhållande till den egna kroppen, mat och fysisk aktivitet.

Anorexia nervosa, eller anorexi, är en ätstörning som kännetecknas av en överdriven rädsla att gå upp i vikt. Även den som är underviktig kan uppfatta sig själv som tjock och får ångest av att äta eller bara av tankarna på att äta. Personen svälter sig själv för att gå ner i vikt genom att noga kontrollera matens innehåll eller hård träning för att bränna de intagna kalorierna.

Bulimia nervosa, eller bulimi, är en ätstörning som påminner om anorexi. I båda fallen finns en oro och ångest kring att vara överviktig. Den som har bulimi pendlar mellan att i längre eller kortare perioder äta mycket, för att sedan kompensera detta genom att kräkas eller ta laxerande medel.

Det finns även andra tillstånd där personer har ett komplicerat förhållande till mat. Många personer upplever svårigheter med att äta för mycket, ofta eller i perioder. En ohälsosam kost kan leda till sämre hälsa, låg självkänsla och övervikt.

Selektivt ätande eller ARFID, som står för Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, är en relativt ny diagnos. Den kan förklara varför en del barn har svårt att äta som andra.

Gemensamt för de olika varianterna av ätstörningar är att problemen i första hand är psykologiska och därmed bäst behandlas psykologiskt. KBT-behandling är den terapiform som idag har bäst forskningsstöd för att kunna behandla ätstörningar och problematiskt förhållande till mat. Ibland behöver terapi kombineras med medicinsk behandling. Välkommen att kontakta oss om hur vi kan vara till hjälp.