Om oss

WiseMind Psykologiteamet är grundat av och drivs av psykologer som vill hjälpa utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen. Vår strävan när du kontaktar oss är att vi finner de metoder som både hjälper snabbt och är långsiktigt verksamma. Detta utifrån din/er situation och vad du/ni önskar få hjälp med.

Många av våra psykologer har lång arbetserfarenhet och har arbetat flertalet år med både psykologisk utredning, däribland neuropsykiatrisk utredning, rådgivning och behandling. Alla har utbildning i Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Vi arbetar integrativt – det vill säga att vi väljer det arbetssätt, med grund i forskning, som vi tror kan vara till bäst hjälp för den vuxna, paret, barnet, ungdomen eller den familj vi träffar. Flera av våra psykologer har utbildning inom någon eller flera av följande arbetsmetoder i tillägg till KBT: Acceptance and Commitment Therapy (ACT)Compassion focused therapy (CFT)existentiell terapi, psykodynamisk terapi, kropp- och känslofokuserade metoderInterpersonell Terapi (IPT) och Radikalt Öppen Dialektisk Beteendeterapi (RO-DBT).

Individer, par och familjer är välkomna till våra psykologmottagningar i centrala Göteborg, Lerum, Lund samt online. Hos oss möter ni psykologer som är nyfikna, vänliga och engagerade i att hjälpa och göra nytta för våra klienter. 

Kvalitetssäkring

All vår behandling och alla de tjänster i form av förändringsarbete och utveckling som vi erbjuder genomförs av psykologer. Psykolog är en skyddad titel som inom det psykologiska området endast får användas av den som har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning. Efter utbildningen genomför de flesta psykologer även ett års tjänstgöring under handledning (PTP) och när detta år av granskad tjänstgöring genomförts erhåller man Socialstyrelsens legitimation. Legitimerade psykologer lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att allt arbete ska utgå ifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad psykolog är det också lagstadgat att psykologen endast får ta på sig uppdrag som denne har tillräckliga kunskaper för att genomföra på ett professionellt sätt. Psykologlegitimationen fungerar därmed som en viktig kvalitetssäkring för de tjänster vi erbjuder.

Som företag väljer vi också att ständigt utvärdera våra metoder och arbetssätt för att bli bättre. Inom våra kunskapsområden ser vi det som viktigt att dels vara väl insatta i tidigare teorier och forskning men även uppdaterade kring de nyaste rönen. Med både ett kritiskt ifrågasättande utifrån vår kunskapsbas men också en nyfiken öppenhet följer vi den pågående forskningen inom psykologin för att kunna erbjuda dagslägets mest effektiva och välfungerande metoder.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss som arbetar på WiseMind är hållbarhetsfrågor viktigt. Vi beskriver nedan några delar i vårt hållbarhetsarbete och hoppas det kan vara till inspiration för andra verksamheter. Om du som klient/kund eller samarbetspartner har tips på hur vi kan bli ännu mer klimatsmarta och bidra till en mer hållbar värld så tar vi gärna emot tankar och förslag.

Klimatpositiva
Genom bidrag till organisationen Atmosfairs arbete så ser vi till att verksamheten varje år är klimatpositiv. Gällande allt ifrån de tjänster och produkter vi skapar till vilka inköp vi gör så söker vi efter att vara så klimatsmarta som möjligt. Vi köper second hand i första hand gällande allt vi kan hitta på det viset – ex. elektronik köps om möjligt i andra hand via ex. Inrego, möbler och inredning via Blocket eller second hand butiker. Vi väljer alltid om så är möjligt att resa med tåg eller kollektiv busstrafik. Vid fika och måltider på arbetsplatsen eller vid kursträffar serveras vegetariskt eller om valmöjligheter finns så är alltid något gott vegetariskt och gärna veganskt tillgängligt. 

Ett hållbart samhälle och goda liv
Vår önskan är att genom våra tjänster bidra till mer hållbara samhällen där människor kan leva goda liv. Vi tror att väl beforskad kunskap kring människans psykologi är en viktig pusselbit för att kunna lösa de utmaningar som såväl individer, familjer och samhället i stort möter. Där människor finns där finns psykologi och därmed också behovet för psykologisk kunskap. Vi är därmed övertygade om att kunskap gällande psykologiska principer som når fram och implementeras där den faktiskt kan göra nytta kan ha stor betydelse för såväl folkhälsa som ett gott fungerande samhälle. 

Stöd till ideella organisationer
Genom att tillsammans med andra organisationer och verksamheter som delar våra värderingar finna vägar till att nå ut med kunskap till fler så vet vi att vår verksamhet kan göra större nytta. Här tror vi på samarbete och att hjälpas åt – tillsammans kan vi göra så mycket mer. En förhoppning är att du som läser det här hör av dig om du har en idé eller ett projekt där vår expertis eller vårt sammanhang kan vara till nytta. Vi ger varje år i samband med lucia en mindre julgåva – 1000 kr per anställd i vår verksamhet – till en eller flera ideella verksamheter. Vi har ex. gett bidrag till Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen. Rutinen att ge en gåva inför jul innebär också en möjlighet att stanna upp och fundera kring hållbarhetsfrågor för att genomlysa vårt övriga arbete med att bidra till ett mer hållbart samhälle.