Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Människan kommer alltid ha tankar och känslor och många av dessa kommer vara negativa. Att vara kritisk och ha nära till jobbiga känslor som skuld, skam och oro har under evolutionens gång varit livsviktigt för oss människor då det gjort att vi undvikit olika faror. Nu när många av oss lever i en mer bekväm och relativt trygg vardag, till skillnad från vad våra förfäder på savannen gjorde, så blir vår tendens att söka efter hot ofta ett hinder i vårt liv. När negativa tankar och känslor blir så starka att de hindrar oss i vardagen är terapiformen Acceptance and Commitment therapy, ACT, ofta till hjälp. Metoden ger oss verktyg för att kunna komma loss när vi fastnat i våra tankar och känslor eller i ett undvikande beteende.

I ACT lär vi oss att betrakta tankar som tankar och känslor som känslor snarare än sanningar. ACT är en av de metoder som utvecklats utifrån KBT och beskrivs som en del av tredje vågens beteendeterapi.  Flera olika tekniker används inom ACT och många av dessa bygger på medveten närvaro och acceptans inför de obehagliga tankar och känslor som besvärar oss. Syftet med ACT är att hitta nya verktyg och förhållningssätt som gör att vi kan leva det liv vi vill, så fullt ut som möjligt.