Tvångssyndrom och OCD

De flesta människor har någon form av tvångstankar eller tvångshandlingar. Det kan handla om hockeyspelaren som alltid tar på sig högra skridskon först, pianisten som måste sitta på samma pall eller att alltid säga “Kör försiktigt” till någon som ska köra någonstans. Ofta gör vi dessa ritualer, upprepningar, eller specifika beteenden för att försöka ta kontroll över sådant vi i själva verket inte kan kontrollera eller för att det helt enkelt ska kännas rätt.

Ibland tappar vi dock kontrollen över vårt kontrollbehov. Ritualerna kring vardagliga saker bara växer, tvångstankarna vägrar lämna plats för annat och jakten på den ”rätta” känslan tar allt mer tid och kraft. Om besvären blir så stora att de hindrar en persons fungerande i vardagen eller tar orimligt mycket tid i anspråk kan det vara fråga om tvångssyndrom eller OCD (Obsessive-Compulsive Disorder).

Även om det ofta tar emot att berätta om tvångstankar och tvångshandlingar.
upplevs det många gånger lättare att få prata med någon om problemen. KBT-behandling har i forskning visat sig i många fall kunna bota skilda typer av tvångsbeteenden.