Depression och nedstämdhet

Depression är en av de folksjukdomar som orsakar störst samhällskostnad varje år. Var fjärde person i Sverige väntas någon gång drabbas. Trots detta talas det alldeles för sällan om nedstämdhet och depression.

Den som lider av depression har ofta en ihållande känsla av att det mesta känns tungt och meningslöst. Lusten att göra saker du normalt sett tycker om försvinner. Du känner inte heller att du har den energin som du brukar ha för att ta tag i något ens om du ville. Istället går det mesta av tiden åt till passiva aktiviteter och grubbel.

Sömnen blir sämre, aptiten minskar, koncentrationen sviker och det blir lätt att skjuta upp de mest grundläggande saker som städning, räkningar, äta frukost. Du fastnar i en ond spiral som tar dig längre och längre ifrån hur du vill leva.

Goda resultat med KBT-behandling

Inom KBT har det utvecklats vetenskapligt beprövade metoder för att analysera situationen, bryta dessa mönster och samtidigt skaffa sig kunskaper som förebygger att de uppstår igen. Varmt välkommen att ta kontakt med oss.