Välkommen till WiseMind Evolution

För ett mer hållbart samhälle genom psykologisk expertis och vetenskap

WiseMind vill nå ut med psykologisk kunskap till fler genom innovativa och pragmatiska lösningar för att på så sätt bidra till både folkhälsa och ett hållbart samhälle. 

    • Uppnå önskad beteendeförändring 
    • Ta vara på mänsklig potential
    • Främja hälsa och hållbarhet

Samarbetsprojekt kring hur beteendevetenskap kan bidra till ökad digital mognad hos mindre skogsföretag på landsbygden

Från myndigheternas sida finns en tanke om att ökad digitalisering kan underlätta och förbättra villkoren för småföretag på landsbygden. WiseMind är stolta över att Tillväxtverket har beviljat vår ansökan om projektstöd för ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag”. Projektet sker i samarbete med bl.a. Skogsstyrelsen och Katam. Stödet finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Våra tjänster

WiseMind Evolution finns för att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen. För att få önskad förändring att bli verklighet, kan bolag som arbetar med hållbarhet inom teknik- och samhällsbyggnad ta hjälp av psykologisk forskning. Vi samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning samt forskarsamhället.

Vår expertis är beteendeförändring och psykologiska processer. I våra uppdrag ingår ofta att analysera, ta fram strategier, testa hur önskad beteendeförändring kan uppnås samt att implementera effektiva metoder. Kunskapsförmedling och kompetensförhöjning tillhör också våra åtaganden. Vi har spetskompetens inom interaktionen människa-miljö-teknik.

Beteendeförändring grundad i vetenskaplig forskning

På WiseMind Evolution är vi experter på beteendeförändring. Organizational Behavior Management (OBM), nudging och beteendedesign är effektiva metoder grundade i forskning som vi vet fungerar för att skapa beteendeförändring. Vi ger er de verktyg ni behöver för att skapa önskad förändring för individ, grupp, organisation eller samhälle.

Samarbete och psykologisk trygghet

Faktorer som psykologisk trygghet och grupputveckling har visat sig vara avgörande för att skapa effektiva team och produktiva företag. WiseMind hjälper ledare och grupper att hitta nycklar till god och tydlig kommunikation, trygghet, tillit, öppenhet och kreativitet. Att skapa en lärande organisation som utvecklas både genom att lära av sina felsteg och lyckokast, går hand i hand med psykologisk trygghet och effektiva team.

Att bidra till folkhälsa och hållbarhet

Vår affärsidé är att nå ut med psykologisk kunskap till fler genom innovativa och pragmatiska lösningar. När vi lyckas med det så vet vi att vi bidrar till både folkhälsa och ett hållbart samhälle. Vi tar också chansen när vi får den att lyfta och förmedla betydelsen av vetenskapligt grundad kunskap, tvärvetenskapligt samarbete och smarta insikter kring hur vi som människor, grupper och samhälle kan må bättre och ha det bra tillsammans. Det tror vi bidrar till en bättre värld.

Ett hållbart samhälle och goda liv

Vår önskan är att genom våra tjänster bidra till mer hållbara samhällen där människor kan leva goda liv. Vi tror att väl beforskad kunskap kring människans psykologi är en viktig pusselbit för att kunna lösa de utmaningar som såväl verksamheter som samhället i stort möter. Där människor finns där finns psykologi och därmed också behovet för psykologisk kunskap. 

Vi är därmed övertygade om att kunskap gällande psykologiska principer som når fram och implementeras där den faktiskt kan göra nytta kan ha stor betydelse för såväl folkhälsa som ett gott fungerande samhälle. Genom att tillsammans med andra organisationer och verksamheter som delar våra värderingar finna vägar till att nå ut med kunskap till fler så vet vi att vår verksamhet kan göra större nytta. Vi tror på samarbete och att hjälpas åt – tillsammans kan vi göra så mycket mer.


Produktion: WiseMind AB
Värd: Sebastian Senning, leg. psykolog
Musik: Anton Welin – Music From the Motion Picture

Ett samtal om ledarskap med Julia Romanowska, författare till boken ”Schibboleteffekten: Ledarskap, konsten och människans ansvar”. Vi berör frågeställningar som boken väcker. Har vår drivkraft bort från det onda och jobbiga i världen och i oss själva en baksida?