Du visar för närvarande Vad är egentligen förändringsledning och hur kan psykologi vara hjälpsamt?

Vad är egentligen förändringsledning och hur kan psykologi vara hjälpsamt?

Förändringsledning är något som man ofta hör talas om, och oftast så får man också höra hur svårt det är. Men vad är egentligen förändringsledning? Enkelt sagt är förändringsledning att förbereda företag (och de som arbetar på företagen) på förändringar inom dess organisation. Det finns vanligtvis tre aspekter att tänka på: medarbetarnivån (hur individer inom en organisation hanterar förändringen), teamnivån (identifierar grupper som behöver förändras och ge stöd under processen) och organisationsnivån (företagets förhållningssätt som helhet). 

Det finns flera anledningar till att förändringsledning är svårt, och den självklaraste är att förändring i sig är svårt! Det är helt normalt att vilja undvika eller motstå förändring. En mer specifik anledning är att de som leder förändringen inte alltid vet hur de bäst ska hantera själva förändringen på bästa sätt.  Förändringsledning innehåller många olika psykologiska mekanismer. Det räcker därför inte att bara be någon att ändra på sitt beteende. Det är viktigt att förstå vad människor har en tendens att reagera bäst på. Det här kräver en förståelse för olika psykologikoncept, till exempel attitydförändring, motivation, och positiv förstärkning.  

Kognitiv dissonans är ett exempel på ett psykologikoncept som kan användas vid förändringsledning. Människor känner sig ofta hotade när deras beteende inte stämmer överens med vad de tror på. De försöker därför minska dissonansen genom att antingen ändra sitt beteende eller det de tror på. Detta innebär att om de som arbetar i en organisation verkligen tror på organisationens uppdrag och syfte så är det också mer sannolikt att de är villiga att ändra på sitt beteende. Det är därför viktigt att vara tydlig med att kommunicera anledningen till förändringen. Om alla tror på den nya arbetsmetoden så är det också mer sannolikt att det blir en beteendeförändring.  

Varje fall är lite olika, men om man förstår dessa psykologiska mekanismer så är det lättare att anpassa sin strategi för att den ska passa ett specifikt företag. Det betyder inte att förändringsledning inte kan vara effektivt om den drivs av någon som inte har en bakgrund i psykologi, det betyder bara att en kunskap inom förändringsledning och psykologi kan vara värdefull. Att få till förändring hos bara en person är svårt, vilket gör att en större förändring på ett företag är ett massivt åtagande. Men om man är taktfull kring vilka tekniker man använder sig av för förändringen så har man kommit en bra bit på vägen. 

En viktig pusselbit i förändringsledningen är att den går hand i hand med övrigt ledarskap i organisationen. Läs gärna mer om ledarskap på våra andra sidor på bloggen. Här kommer också en länk med tips på böcker kring ledarskap där några även ger viktiga insikter i just förändringsledning: https://1miljonboktips.se/boktips/basta-ledarskapsbockerna/