Möt några av våra konsulter

Inom WiseMind Evolution möts du av konsulter som är experter på psykologi och samtidigt pragmatiska med ett intresse för hur just er verksamhet och era kunder fungerar. Samtliga av våra konsulter har minst en 5-årig masterexamen och flera års erfarenhet inom sitt expertområde. Vårt engagemang för arbetet vi gör och en ständig vilja att lära innebär att flera av oss också har gått specialistutbildning och/eller forskat inom fältet. WiseMind har ett brett nätverk av forskare och branschkollegor som vi gärna arbetar med när vi behöver vidga vårt kunskapsfält.

Katarina Tham

Leg. psykolog som startade sin yrkesbana med civilingenjörsexamen inom teknisk fysik. Har en bred arbetslivserfarenhet från statlig myndighet, storföretag, tillväxtbolag och startups inom IT-branschen. Har arbetat mer än 20 år med produktutveckling, teknikinformation, interaktionen människa-teknik och internutbildningar. Intresset för människan och hållbara arbetsplatser blev allt större och hon valde därför att vidareutbilda sig till psykolog. Har idag en unik kompetens kring att skapa hållbar förändring, tjänsteutveckling, digitalisering och tillväxtresor.

Agnes Granberg

VD och medgrundare. Leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, pol. kand. examen inriktning statsvetenskap och hälsoekonomi. Mångårig erfarenhet av att koordinera samarbete mellan forskarsamhället och andra verksamheter genom att utforma och följa upp utbildningar samt konsultinsatser. Psykologexamen från Uppsala universitet 2012 och har därefter arbetat med en bred variation av uppdrag som psykolog, för såväl individ som grupp, organisation och samhällsnivå. Verksamhetsutveckling, kunskapsförmedlande insatser och att finna pragmatiska lösningar grundade i tvärvetenskaplig forskning har varit ett återkommande tema.

Marie Glas Kullbratt

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialistpsykolog med många års klinisk erfarenhet från olika verksamheter inom hälso- och sjukvård. Marie har även flerårig erfarenhet av olika chefsbefattningar från hälso- och sjukvård samt från statlig myndighet. Marie ger utbildning, handledning och stöd till chefer, ledningsgrupper och medarbetare. Hon ger vägledning i att genomföra svåra samtal samt i att hantera kris- och konfliktsituationer. Marie ger kunskap och stöd i att planera, genomföra och följa upp långsiktigt förändringsarbete för ledning och verksamhet samt för grupper och enskilda medarbetare. 

Sebastian Senning

Leg. psykolog och medgrundare, under specialisering inom arbets- och organisationspsykologi samt psykologisk behandling. Mångårig erfarenhet som psykolog sedan examen från Uppsala universitet 2009. Stort intresse för vad som styr mänskligt beteende och beslutsfattande, såväl i vardag som i större frågor. Undervisar och handleder inom såväl universitet som i privata och offentliga verksamheter inom bl.a. ledarskap, teamarbete och kommunikation. Forskar på deltid kring ledarskap och beteendeförändring inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.