Kunskapsportal för neurodiversitet

Här har vi samlat kunskap och material för dig som är professionell, anhörig eller själv har en hjärna som skiljer sig ifrån de vanliga sätten att tänka och fungera på.

Vad är neurodiversitet?

Neurodiversitet är ett begrepp som betonar mångfalden i hur människor tänker och fungerar. Det innefattar ett brett spektrum av neuropsykiatriska variationer och diagnoser som autism, ADHD och Tourettes syndrom. Det innefattar även variationer i kognitiv förmåga, som mer eller mindre specifika språk- och inlärningssvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning och särskild begåvning. 

På vår kunskapsportal har vi samlat kunskap och material kopplat till neurodiversitet för olika målgrupper. Förhoppningen är att du ska hitta resurser och information för ökad medvetenhet om dessa variationer. Vår strävan är att bidra till en mer inkluderande samhällelig miljö där alla individer kan blomstra oavsett deras unika kognitiva profiler eller neuropsykiatriska diagnoser. 

Modern forskning visar att det är viktigt att tänka bortom kategoriska diagnoser. På denna sida kan du lära dig mer om variationer i hur våra hjärnor fungerar och hur alltifrån förskola till vardagsliv och arbetsplatser kan bli bättre anpassade utifrån våra olikheter.

Välkommen att kontakta oss om ni önskar boka
en utbildning med en av våra psykologer eller
forskare inom området neurodiversitet.