Välkommen till WiseMind Kvinnohälsa

Ett helhetsperspektiv på kvinnors hälsa

WiseMind Kvinnohälsa är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Vi vill nå ut med kunskap om kvinnors hälsa utifrån ett psykologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv för på så sätt bidra till en förbättrad kvinnohälsa, livsbalans och läkning.

Att kvinnor upplever svårigheter att få hjälp inom hälso- och sjukvården med ett helhetsperspektiv på kropp och själ är tyvärr inte ovanligt. Många kvinnor ger efter år av försök upp att få adekvat hjälp för sin fysiska och psykiska ohälsa genom den offentliga vården. Svårigheter kan relatera till stress, graviditet, problem utifrån samhälleliga kroppsideal och självkänsla, konflikter i nära relationer, jämställdhetsproblem och annat som kan kräva ett helhetsperspektiv.

WiseMind Kvinnohälsa erbjuder:

HBTQ-perspektiv
Vi välkomnar alla som upplever att våra kunskaper kan vara till hjälp, oavsett könsidentifiering, även om vi här använder orden kvinna och kvinnohälsa. Vi arbetar med HBTQ-frågor såväl i kontakten med våra klienter som i förmedling av expertis i handledning och utbildningar.

PCOS kan orsaka depression och ångest hos kvinnor

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en sjukdom som påverkar hormonbalans och ämnesomsättning hos omkring 8-13% av biologiska kvinnor i fertil ålder. Den kännetecknas av oregelbunden menscykel eller utebliven ägglossning, höga nivåer av

Läs mer