Välkommen till WiseMind Kvinnohälsa

Ett helhetsperspektiv på kvinnors hälsa

06_WiseMind_Logotyp_White_Kvinnohälsa_v1

Ett helhetsperspektiv på kvinnohälsa

WiseMind Kvinnohälsa är tänkt som ett komplement till den offentliga vården. Vi vill nå ut med kunskap om kvinnors hälsa utifrån ett psykologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv för på så sätt bidra till en förbättrad kvinnohälsa, livsbalans och läkning.

Att kvinnor upplever svårigheter att få hjälp inom hälso- och sjukvården med ett helhetsperspektiv på kropp och själ är tyvärr inte ovanligt. Många kvinnor ger efter år av försök upp att få adekvat hjälp för sin fysiska och psykiska ohälsa genom den offentliga vården. Svårigheter kan relatera till stress, graviditet, problem utifrån samhälleliga kroppsideal och självkänsla, konflikter i nära relationer, jämställdhetsproblem och annat som kan kräva ett helhetsperspektiv.

WiseMind Kvinnohälsa erbjuder:

HBTQ-perspektiv
Vi välkomnar alla som upplever att våra kunskaper kan vara till hjälp, oavsett könsidentifiering, även om vi här använder orden kvinna och kvinnohälsa. Vi arbetar med HBTQ-frågor såväl i kontakten med våra klienter som i förmedling av expertis i handledning och utbildningar.

Vad är hälsa för dig?

Har du tröttnat på att vården inte har ett helhetsperspektiv på hälsa?Skulle du vilja möta någon med erfarenheter av och ett tvärvetenskapligt perspektiv på kvinnohälsa

Läs mer

Personlig utveckling

Personlig utveckling handlar om att bli en bättre person och nå sin fulla potential. Genom att finna nya insikter växer du som person och ser

Läs mer

Ny kunskap om PMDS

I Vetenskapsradion På djupet i P1 undersöker reporter Malin Marcko i ett avsnitt om PMDS och om det finns någon behandling mot det. PMDS, eller

Läs mer