Endometrios

Endometrios är när vävnad som liknar livmoderslemhinnan återfinns utanför livmodern. Vävnaden, även kallad endometrioshärdarna, gör att den omgivande vävnaden svarar med en inflammation. Sjukdomen drabbar omkring 10% av kvinnor i fertil ålder och kan medföra en rad olika slags symtom, till exempel smärta i samband med ägglossning eller menstruation, stora blödningar, trötthet, ont vid eller efter samlag och symtom som liknar urinvägsinfektion eller IBS. Sjukdomen kan också ge fertilitetsproblem, dvs. svårigheter att få barn. Symtomen varierar och vissa känner av sin endometrios mycket medan andra nästan inte känner av den alls. Den kan också komma i så kallade skov, perioder där sjukdomen känns av mer eller mindre. 

Ungefär hälften av alla med endometrios har inga eller endast lindriga symtom. De flesta får de första symtomen i tonåren och vid klimakteriet läker sjukdomen ofta av sig själv. Det gör att de med endomterios lever med sjukdomen under en stor del av sitt liv. Eftersom smärta är det vanligaste symtomet på sjukdomen skapar det ett lidande under många år. 

För den som misstänker att den kan ha endometrios är det viktigt att söka hjälp på en gång. Medicinsk utredning och behandling bör erbjudas den som misstänker att den lider av endometrios. Även psykologiskt stöd och behandling är till hjälp för många och bör erbjudas parallellt med den medicinska behandlingen.

Redan under utredning, alternativt om man har fått konstaterad endometrios, är det för många hjälpsamt att få psykologisk behandling för den långvariga smärta som endometriosen innebär och för att hitta sätt att minska tillståndets negativa inverkan på livet. Bland de som har lidit av endometrios under en lång tid utan att få korrekt hjälp inom vården eller som varit med om dåliga upplevelser relaterade till att ha endometrios, så kan det också vara viktigt att få prata med någon för att bearbeta detta. Du är välkommen att höra av dig till oss för ett rådgivande samtal.