Trauma och PTSD

Hos oss träffar du psykolog som kan hjälpa dig bearbeta en traumatisk upplevelse och erbjuda behandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Utifrån vårt fokus söker många kvinnor till oss som har traumatiska upplevelser från något av följande områden:

    • Sexuella övergrepp, våldtäkt eller våld i nära relationer.
    • Negativa upplevelser från svåra sjukdomsperioder eller tuffa behandlingar, t.ex. fertilitetsbehandling inom sjukvården. Ibland har upplevelserna, många gånger fysiskt smärtsamma, även bestått av dåligt och oempatiskt bemötande av vårdpersonal eller omgivning.
    • Traumatisk förlossning, inte sällan i samband med en utmanande graviditet eller en påfrestande första tid som nybliven förälder.

Självklart är du välkommen till oss oavsett vad som har orsakat ditt trauma. Välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.