Trauma och PTSD

Utifrån vårt fokus på kvinnors hälsa söker många kvinnor till oss som har traumatiska upplevelser från något av följande områden:

  • Sexuella övergrepp, våldtäkt eller våld i nära relationer.

  • Negativa upplevelser från svåra sjukdomsperioder eller tuffa behandlingar, t.ex. fertilitetsbehandling inom sjukvården. Ibland har upplevelserna, många gånger fysiskt smärtsamma, även bestått av dåligt och oempatiskt bemötande av vårdpersonal eller omgivning.

  • Traumatisk förlossning, inte sällan i samband med en utmanande graviditet eller en påfrestande första tid som nybliven förälder.

 

Hos oss träffar du psykolog som kan hjälpa dig bearbeta en traumatisk upplevelse och erbjuda behandling för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Du är välkommen till oss oavsett vad som har orsakat ditt trauma. Välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.