Vaginism

Vaginism, också kallat slidkramp, är en diagnos som ges då man upplever smärta i slidan på grund av muskelkramper i bäckenbotten. Det kan utlösas av alltifrån penetration vid samlag till tanken på en gynekologundersökning. Kramperna sker ofrivilligt genom en inlärd reflex vilket gör att kvinnan inte kan uppmanas att slappna av.  

Orsaken till vaginism kan vara negativa erfarenheter så som erfarenhet av smärtsam penetration, en oförsiktig gynekologisk undersökning eller sexuellt övergrepp. Det kan också komma från stress som skapar kroppsliga spänningar på samma vis som att stress kan ge spänning i nacke och rygg. 

Behandling av vaginism handlar om att lära kvinnan att kontrollera musklerna i slidan och den rädsla för penetration som ofta finns med. Detta görs genom att lära sig känna skillnad mellan spänning och avslappning i musklerna, genom exponeringsbehandling och precis som vid vestibulit, användning av andra former av sex än endast penetrationssex. Exempelvis så kan sensualitetsträning vara hjälpsamt.

Ett sätt att tänka kring och förstå sin vaginism är utifrån rädsla-undvikande modellen. Mycket kortfattat används rädsla-undvikande modellen för att förklara hur olika faktorer samverkar vid vulvovaginal smärta. Smärtan är påverkad och vidmakthålls av emotionella, kognitiva, beteenderelaterade och biologiska faktorer. Smärta är något som vi naturligt upplever som negativt och modellen menar att smärta genererar katastroftankar, rädsla, muskelspänningar vilket i sig ökar känslan av smärta. Dessa reaktioner gör att man sedan undviker situationer och beteenden som associeras med hotet av att känna smärta. En ond cirkel uppstår med mycket undvikanden.

Om du önskar hjälp för din vaginism är du välkommen att kontakta oss.