PMS & PMDS

För kvinnor och tjejer i fertil ålder medför menscykeln ständiga förändringar i kroppen. Det kan bli svårare att reglera humöret och vardagliga situationer kan bli mer känsloladdade än vanligt. Vissa perioder kan upplevas som oroliga och mörkare än vanligt utan egentlig anledning. Många känner mildare symtom, vilket kallas premenstruellt syndrom (PMS) och en del får kraftigare besvär som då istället benämns premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Det visar sig som emotionell instabilitet och upplevda känslor som irritabilitet, nedstämdhet, minskad impulskontroll och depressiva påslag. 

Kopplingen mellan de fysiologiska och psykologiska effekterna av PMS och PMDS är inte helt fastställda. Forskningen pekar på att känslolivet påverkas negativt av de restprodukter som bildas när kroppen bryter ner hormoner som inte längre behövs, vilket påverkar GABA-systemet i hjärnan. GABA-systemet är hjärnans dämpande och lugnande system, och fungerar som skydd mot bland annat stresshormoner. Studier visar på att nedbrytningen av könshormonet progesteron som sker under menscykelns sista fas bildar en restprodukt vid namn allopregnanolone. Det är en steroid som kan störa GABA-systemets dämpande och lugnande effekt, vilket innebär en ökad mottaglighet för känslor som oro och ångest perioden innan mensen. 

Välkommen att kontakta oss för utredning och psykologisk behandling av PMS/PMDS.