Negativ kroppsuppfattning

Att inte känna sig tillfreds med sin kropp kan påverka både vår självkänsla, vilka aktiviteter vi vill och känner att vi kan göra samt  relationen till andra. Om du upplever att du är så missnöjd med din kropp så att det begränsar ditt liv så är det klokt att söka hjälp. 

Vi träffar dig gärna för ett rådgivande samtal om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.
 

Välkommen att kontakta oss idag.