Hormonell hälsa

Hormoner påverkar hur vi känner oss. Det blir extra tydligt för den som genomgår en fas då hormoner är under förändring – ex. i klimakteriet, under en IVF-behandling, under och efter en graviditet. Studier visar även att majoriteten av kvinnors humör påverkas i någon utsträckning av de naturliga förändringarna som sker under menstruationscykeln. Därmed är hormonernas inverkan på vårt mående påtaglig under stora delar av livet.

I all psykologisk utredning och bedömning är det därmed viktigt att ha med en kunskap om relationen mellan hormoner och vår psykiska hälsa samt hur vi kan förebygga och hantera hormonella besvär. Upplever du hormonella besvär?  Kontakta oss för ett rådgivande samtal.