Förlossningsdepression

I samband med att vi blir föräldrar upplever vi många starka känslor. Att känna nedstämdhet är inte ovanligt den närmaste tiden efter förlossningen. Symtom, som till exempel svårighet att glädjas åt saker eller upplevelser av att det finns en brist på energi. förekommer . Det kan gå över men om det pågår en längre tid kan det övergå till en depression, som då ofta kallas förlossningsdepression. 

Det finns ingen enskild orsak till förlossningsdepressioner men både fysiska och psykiska faktorer kan spela in. Symtomen har inte nödvändigtvis att göra med förlossningen i sig, utan kan drabba alla nyblivna föräldrar. Till skillnad från den känslomässiga berg- och dalbana som de flesta nyblivna föräldrar upplever ger en förlossningsdepression mer intensiva symtom som varar under längre tid.  Du kan också ha svårt att klara vardagen och ta hand om bebisen. Symtomen kan uppstå redan under graviditeten eller långt efter förlossningen, upp till ett år efteråt. Utan behandling kan dessa symtom pågå i många månader.

Om du upplever långvarig nedstämdhet inför eller efter din förlossning är du välkommen att kontakta oss för rådgivning.