Våra psykologer

Karin Klingfors

Leg. psykolog, under specialisering inom klinisk vuxenpsykologi. Arbetat som psykolog sedan 2012. Har vidareutbildning inom traumabehandling och personlighetsrelaterad problematik, områden hon brinner lite extra för.

Agnes Granberg

Leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, KBT-terapeut.

Utbildar kring och möter klienter inom området kvinnohälsa, psykisk hälsa & ohälsa, NPF samt föräldrars och familjers hälsa.

Exempel på områden kring kvinnohälsa där Agnes gärna kan hjälpa utifrån psykologisk kunskap är PMS, PMDS, PCOS, vulvovaginal smärta (vestibulit, vaginism mm), endometrios och klimakteriebesvär. Även IVF-behandling, förlossningsförberedelse och psykisk ohälsa eller kris i samband med att bli förälder arbetar Agnes gärna med och har god kunskap om.  

Marie Glas Kullbratt

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Marie har tjugo års erfarenhet av psykologisk behandling från arbete inom mödra- och barnhälsovård med gravida kvinnor, blivande föräldrar samt små barn och föräldraskap. Maries bemötande brukar uppfattas som mjukt och aktivt med betoning på att behandling sker med stor lyhördhet och noggrannhet utifrån olika kvinnors förutsättningar och behov. Maries stora intresseområde är psykisk hälsa hos flickor och kvinnor i bred bemärkelse under hela livsförloppet. Hela vägen från små flickors och tonårsflickors psykologiska utveckling och utmaningar till psykisk hälsa i samband med graviditet, förlossning och föräldraskap samt psykisk hälsa under klimakteriet och det kvinnliga åldrandets psykologi.

Katarina Tham

Leg. psykolog som försöker se människan i ett helhetsperspektiv. Katarina har ett stort intresse av att stödja kvinnor i arbete med stresshantering och att hitta till fungerande balans i livet gällande prestation och återhämtning. Har en mångårig arbetslivserfarenhet som civilingenjör inom IT-branschen innan hon utbildade sig till psykolog.