Nedsatt lust

Att känna lust och kroppslig njutning kan ge glädje, avslappning och en guldkant på livets tillvaro. Delade upplevelser av lust och njutning är för de flesta något man vill att en kärleksrelation ska innehålla. Men många känner att deras lust inte räcker till eller att det är svårt att hitta till någon sexuell lust alls. Istället kan man uppleva försöken att hitta till och känna lust som misslyckade prestationer. Men lust går inte att trolla fram när som helst. Kanske är det något i livet som skapar stress och gör det svårt att slappna av. Kanske har någon tidigare upplevelse gjort att lusten försvunnit helt. Lusten är också starkt kopplad till hur vi mår. Om du exempelvis är väldigt stressad, deprimerad, dina hormoner är ur balans eller dina barn gör dig trött eller tar all din energi – så är det troligt att det också påverkar din lust eller att bara tanken på intimitet hamnar långt ner på prioriteringslistan.  

När du har svårt att känna lust är det vanligt att du blir besviken på dig själv eller irriterad på din partner för att den vill ha närhet och intimitet och inte du. Så istället för något roligt och lustfyllt blir det istället en negativ spiral som minskar lusten ännu mer. Troligtvis finns det en orsak, även om den inte är tydlig. Då kan det vara bra att prata med någon, som kan ge en annan infallsvinkel på problemet och kanske föreslå sätt att gå till väga. 

Om man önskar att höja sin lust så är det ofta till hjälp att med olika övningar närma sig intimitet utan förväntningar om att det ska leda till orgasm eller fullbordat samlag. Sensualitetsträning är en strukturerad behandlingsform för att träna på närhet och fysisk beröring utifrån andra aspekter än “krav” på sex eller samlag, för att förhoppningsvis hitta tillbaka till nyfikenheten och lusten till intimitet. 

Hos oss på WiseMind kan du i samtal med psykolog få hjälp att utreda nedsatt eller försvunnen sexuell lust, så att du kan hitta tillbaka till den. Välkommen att kontakta oss för ett rådgivande samtal.