PCOS

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en sjukdom som påverkar hormonbalans och ämnesomsättning hos kvinnor i fertil ålder. Den kännetecknas av oregelbunden menscykel eller utebliven ägglossning, höga nivåer av androgener och poly-cystiska ovarier, men symtomen som visar sig kan variera stort. Följande är några exempel: 

  • – Symtom kopplade till ämnesomsättningen: viktuppgång, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.  
  • – Hormonella symtom: acne, ökad hårväxt på kropp och i ansikte och infertilitet.  
  • – Psykologiska symtom: depression, ångest och ätstörningar. 

Med PCOS kommer en högre risk för att drabbas av både depression och ångest. Exakt hur denna association ser ut är inte klart men hur en kvinna med PCOS ser på sin sjukdom har visat sig ha betydlig påverkan på den psykiska hälsan. Sjukdomen kan medföra stora konsekvenser i livet hos den som drabbas och en känsla av brist på kontroll över sitt eget liv vilket naturligt påverkar den psykiska hälsan. 

Det är inte fastställt vad som orsakar PCOS men det kan bero på genetiska faktorer. Detta gör att fokus ligger på att behandla symptomen. Eftersom symtomen är många och varierar mellan personer kan det vara svårt att ställa en diagnos och sätta in rätt behandling. Det rekommenderas att den som misstänker PCOS utreds och behandlas av vårdgivare med kompetens inom olika områden för att kunna få kunskap om sin sjukdom, få makt över sin egen tillvaro och få hjälp med beteendeförändring för att själv kunna hantera sin sjukdom och minska symtomen.

På WiseMind Psykologiteamet arbetar vi med psykologiskt stöd och behandling vid PCOS. Kontakta gärna oss för ett rådgivande samtal.