PCOS

Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en sjukdom som påverkar hormonbalans och ämnesomsättning hos kvinnor i fertil ålder. Den kännetecknas av oregelbunden menscykel eller utebliven ägglossning, höga nivåer av androgener och poly-cystiska ovarier.  Symtomen som visar sig kan variera stort, exempelvis: 

  • Symtom kopplade till ämnesomsättningen: viktuppgång, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar  
  • Hormonella symtom: acne, ökad hårväxt på kropp och i ansikte och infertilitet  
  • Psykologiska symtom: depression, ångest och ätstörningar
     

Sjukdomen kan medföra stora konsekvenser i livet hos den som drabbas. PCOS innebär en högre risk för att drabbas av både depression och ångest. Exakt hur  sambandet ser ut är inte klart. Hur en kvinna med PCOS ser på sin sjukdom har visat sig påverka den psykiska hälsan. En känsla av brist på kontroll över sitt eget liv har naturligtvis en negativ påverkan på den psykiska hälsan. 

Eftersom symtomen är många och varierar mellan personer kan det vara svårt att ställa en diagnos och att sätta in rätt behandling. Orsaken till PCOS är inte fastställd. Det kan bero på genetiska faktorer. Fokus ligger på att behandla symptomen. Det rekommenderas att den som misstänker PCOS utreds och behandlas av vårdgivare med kompetens inom olika områden för att kunna få kunskap om sin sjukdom, makt över sin egen tillvaro och hjälp med beteendeförändring för att själv kunna hantera sin sjukdom och minska symtomen.

På WiseMind Psykologiteamet arbetar vi med psykologiskt stöd och behandling vid PCOS. Kontakta gärna oss för ett rådgivande samtal.