Stöd vid IVF-behandling

Ungefär var femte par i Europa beräknas kämpa med fertilitetsproblem och därtill kommer de ensamstående som önskar bli föräldrar. Stressen och frustrationen som kommer med svårigheten att bli med barn kan naturligt leda till emotionella och psykologiska problem. 

Det finns olika behandlingsmetoder för infertilitet, varav in vitro fertilization (IVF) är den vanligaste. Utöver den naturliga känslan av stress som kan uppstå på grund av att man inte blivit gravid så snart man önskat och inte vet hur lång tid det kommer att ta, så innebär IVF-behandlingen också hormonbehandlingar och medicinska ingrepp som kan vara tuffa att genomgå. Det skiljer sig mycket åt hur olika kvinnor upplever IVF-behandlingen där en del upplever vissa ingrepp som påtagligt smärtsamma och obehagliga medan andra tycker att det endast känns litegrann. Det skiljer sig också mycket åt hur mycket och på vilket sätt man känner sig påverkad av hormonbehandlingarna. 

Naturligtvis blir processen mer utmanande för den som behöver genomgå flera behandlingar under en längre tid; både på grund av den fortsatta barnönskan, besvikelse och sorg över misslyckade försök och därtill på grund av utmaningen med de medicinska behandlingarna. Ångest, depression, social isolering, relationsproblem och känslor av skuld är tyvärr vanliga konsekvenser av att befinna sig i denna process. 

Vi ser att många i ett tidigare skede, för att förebygga psykisk ohälsa, skulle kunna ha hjälp av psykologsamtal. Den som redan upplever att det psykiska måendet är påtagligt försämrat bör få hjälp, då psykologisk behandling kan förbättra livskvalitet och den psykiska hälsan här och nu, oavsett hur lång väntan på det efterlängtade barnet blir. 

Självklart så är även den som genomgår annan form av fertilitetsbehandling än IVF också välkommen till vår mottagning för stöd och samtal under denna process.