Om oss

Efter att i många år ha arbetat med psykisk hälsa så kände vi att det var svårt att nå ut med kunskap om kvinnohälsa. Vi vet att många kvinnor upplever svårigheter, smärta och lidande utan att hitta till bra hjälp. Vi har mött många kvinnor som efter år av försök att söka bra hjälp gett upp att få adekvat hjälp i vården för sin fysiska och psykiska ohälsa. I möten med dessa kvinnor har vi många gånger sett hur psykologisk kunskap och psykologisk behandling har kunnat spela en avgörande roll. För att på ett tydligt och effektivt sätt kunna nå ut med kunskap om kvinnohälsa utifrån ett psykologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv så startade vi WiseMind Kvinnohälsa.

I behandling arbetar vi i första hand utifrån Kognitiv Beteendeterapi (KBT) men använder även, beroende på problembilden, andra metoder som i forskning visat sig vara verksamma. Exempelvis kan vi erbjuda psykolog med utbildning inom Acceptance and Commitment Therapy (ACT)Compassion focused therapy (CFT)existentiell terapikropp- och känslofokuserade metoder eller Interpersonell Terapi (IPT).

Varmt välkommen till oss med dina frågor rörande kvinnohälsa.

Karin Klingfors

Leg. psykolog, under specialisering inom klinisk vuxenpsykologi. Arbetat som psykolog sedan 2012. Har vidareutbildning inom traumabehandling och personlighetsrelaterad problematik, områden hon brinner lite extra för.

Karin Klingfors

Agnes Granberg

Leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, KBT-terapeut.

Utbildar kring och möter klienter inom området kvinnohälsa, psykisk hälsa & ohälsa, NPF samt föräldrars och familjers hälsa.

Exempel på områden kring kvinnohälsa där Agnes gärna kan hjälpa utifrån psykologisk kunskap är PMS, PMDS, PCOS, vulvovaginal smärta (vestibulit, vaginism mm), endometrios och klimakteriebesvär. Även IVF-behandling, förlossningsförberedelse och psykisk ohälsa eller kris i samband med att bli förälder arbetar Agnes gärna med och har god kunskap om.  

Marie Glas Kullbratt

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Marie har tjugo års erfarenhet av psykologisk behandling från arbete inom mödra- och barnhälsovård med gravida kvinnor, blivande föräldrar samt små barn och föräldraskap. Maries bemötande brukar uppfattas som mjukt och aktivt med betoning på att behandling sker med stor lyhördhet och noggrannhet utifrån olika kvinnors förutsättningar och behov. Maries stora intresseområde är psykisk hälsa hos flickor och kvinnor i bred bemärkelse under hela livsförloppet. Hela vägen från små flickors och tonårsflickors psykologiska utveckling och utmaningar till psykisk hälsa i samband med graviditet, förlossning och föräldraskap samt psykisk hälsa under klimakteriet och det kvinnliga åldrandets psykologi.

Katarina Tham

Leg. psykolog som arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT), compassion-fokuserad terapi (CFT) och existentiell terapi. Katarina vill se människan i ett helhetsperspektiv. Hon har ett stort intresse för att stödja kvinnor i arbete med stresshantering och att hitta till fungerande balans i livet gällande prestation och återhämtning. Har en mångårig arbetslivserfarenhet som civilingenjör inom IT-branschen innan hon utbildade sig till psykolog. 

Kvalitetssäkring

Inom våra utbildningar, i handledningen och kunskapsförmedlingen strävar vi efter ett tvärvetenskapligt samarbete för att kunna nå ut med ett helhetsperspektiv gällande kvinnohälsa. För dig som kommer som klient till vår mottagning så träffar du psykologer. Psykolog är en skyddad titel som inom det psykologiska området endast får användas av den som har genomfört universitetets 5-åriga psykologutbildning. Efter utbildningen genomför de flesta psykologer även ett års tjänstgöring under handledning (PTP) och när detta år av granskad tjänstgöring genomförts erhåller man Socialstyrelsens legitimation. Legitimerade psykologer lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att allt arbete ska utgå ifrån vetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet. Som legitimerad psykolog är det också lagstadgat att psykologen endast får ta på sig uppdrag som denne har tillräckliga kunskaper för att genomföra på ett professionellt sätt. Psykologlegitimationen fungerar därmed som en viktig kvalitetssäkring för de tjänster vi erbjuder.

Som verksamhet väljer vi också att ständigt utvärdera våra metoder och arbetssätt för att bli bättre. Inom våra kunskapsområden ser vi det som viktigt att dels vara väl insatta i tidigare teorier och forskning men även uppdaterade kring de nyaste rönen. Med både ett kritiskt ifrågasättande utifrån vår kunskapsbas men också en nyfiken öppenhet följer vi den pågående forskningen inom kvinnohälsa och psykologi för att kunna erbjuda dagslägets mest effektiva och välfungerande behandlingar.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss som arbetar på WiseMind är hållbarhetsfrågor viktigt. Vi beskriver nedan några delar i vårt hållbarhetsarbete och hoppas det kan vara till inspiration för andra verksamheter. Om du som klient/deltagare eller samarbetspartner har tips på hur vi kan bli ännu mer klimatsmarta och bidra till en mer hållbar värld så tar vi gärna emot tankar och förslag.

Klimatpositiva
Genom bidrag till Atmosfairs arbete så ser vi till att verksamheten varje år är klimatpositiv. Gällande allt ifrån de tjänster och produkter vi skapar till vilka inköp vi gör så söker vi efter att vara så klimatsmarta som möjligt. Vi köper second hand i första hand gällande allt vi kan hitta på det viset – ex. elektronik köps om möjligt i andra hand via ex. Inrego, möbler och inredning via Blocket eller second hand butiker. Vi väljer alltid om så är möjligt att resa med tåg eller kollektiv busstrafik. Vid fika och måltider på arbetsplatsen eller vid kursträffar serveras vegetariskt eller om valmöjligheter finns så är alltid något gott vegetariskt och gärna veganskt tillgängligt. 

Ett hållbart samhälle och goda liv
Vår önskan är att genom vårt arbete bidra till mer hållbara samhällen där människor kan leva goda liv. Vi tror att väl beforskad kunskap kring kvinnohälsa och psykologi är viktiga pusselbitar för att kunna främja folkhälsa och ett bättre fungerande samhälle. 

Samarbete och ideella organisationer
Genom att tillsammans med andra organisationer och verksamheter som delar våra värderingar finna vägar till att nå ut med kunskap till fler så vet vi att vår verksamhet kan göra större nytta. Vi tror på samarbete och att hjälpas åt – tillsammans kan vi göra så mycket mer. Vi hoppas att du som läser det här hör av dig om du har en idé eller ett projekt där vår expertis eller vårt sammanhang kan vara till nytta. Vi ger varje år i samband med lucia en mindre julgåva – 1000 kr per anställd i vår verksamhet – till en eller flera ideella verksamheter. Vi har ex. gett bidrag till Kvinna till Kvinna, Naturskyddsföreningen och Rädda Barnen. Rutinen att ge en gåva inför jul innebär också en möjlighet att stanna upp och fundera kring hållbarhetsfrågor för att genomlysa vårt övriga arbete med att bidra till ett mer hållbart samhälle.