Utbildning och handledning inom kvinnohälsa

För yrkesverksamma inom vården som exempelvis barnmorskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, gynekologer och obstetriker tillhandahåller vi handledning samt utbildning/fortbildning inom kvinnohälsa. Även för andra yrkesgrupper kan det psykologiska och tvärvetenskapliga perspektivet på kvinnohälsa vara värdefull.

Digital utbildning inom kvinnohälsa

Fokus på bl.a. endometrios, PCOS, PMS/PMDS och vulvovaginal smärta. Andra öppna utbildningar genomförs via WiseMind – Psykologiskt kunskapscenter.

Bli en av våra samarbetspartners

Vi välkomnar dig som besitter expertis inom något av kvinnohälsans områden att ta kontakt då vi söker fler engagerade samarbetspartners, föreläsare och handledare. Om du är del av en organisation eller ett annat sammanhang som delar vår önskan och ambition att sprida dessa kunskaper till fler, är du varmt välkommen att kontakta oss för att tänka ihop kring hur vi kan nå ut. Ta kontakt med oss via mejl, telefon eller vårt kontaktformulär.