Sexualitet

Sexualiteten är ett grundbehov hos oss människor och en integrerad del av människans tankar, känslor och beteenden. Som Världshälsoorganisationen WHO uttrycker det finns sexualiteten ”i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet. Den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra”. 

Vår sexualitet påverkas av vår psykiska och fysiska hälsa samtidigt som vår sexuella hälsa och relationen vi har till vår sexualitet också kommer att påverka såväl hur vi mår psykiskt som fysiskt. 

Sexualiteten och underlivet
Kropp och psykologi hänger ihop. Det blir tydligt inte minst när vi försöker förstå människans sexualitet och varför besvär i underlivet ibland kan vara svåra att förstå och behandla med endast medicinsk kunskap. Här kan du läsa om vanliga besvär gällande sexualitet och underlivet som drabbar många kvinnor samt när psykologisk behandling kan vara till hjälp.

 
Välkommen till oss
Du är välkommen till oss för att prata om relationen du har till din egen sexualitet eller att vara i relation till och att ha sex med andra. Samtalen kan handla om allt ifrån oro, rädslor, drömmar, fantasier, funderingar kring sexuell läggning till att tala om, förstå och kanske jobba med att bearbeta tidigare sexuella upplevelser eller få hjälp att finna hur du kan utforska och hitta till en sexualitet du kan trivas med. Vill du ha vägledning till en ökad förståelse för dina behov, känslor och sexualitet är du välkommen att kontakta oss.