Förlossningsförberedelse

Förlossningen beskrivs av många mammor som en av deras mest utmärkande händelser i livet. Den lilla bebisen som har levt i och med mammans kropp ska på ett eller annat vis komma ut och påbörja sitt liv utanför livmodern. Det är en storslagen förändring som mamman och barnet ska få uppleva och den innebär både en fysisk, känslomässig och mental utmaning för mamman och även till viss del för den eventuella partnern. En aspekt i förlossningen som är påtaglig och en viktig del att förbereda sig inför är smärtan under förlossningen. Genom en förståelse för födandets fysiologi och träning i effektiva strategier för smärthantering kan en god förlossningsupplevelse främjas.

Även strategier för att hantera de känslomässiga och mentala utmaningarna under födandet är viktigt och kan lätt bortses ifrån då dessa aspekter är mer individuella och kan vara svårare att sätta ord på. Forskning visar dock tydligt att alla former av smärtupplevelser påverkas av psykologiska faktorer i någon utsträckning och därmed är dessa viktiga att ta hänsyn till i förlossnings-förberedelsen och under födandet.

Kvinnans och det ofödda barnets kroppar är skapta för att en förlossning ska vara möjlig utan medicinska interventioner. I de flesta fall kan en frisk kvinna föda på naturlig väg förutsatt att hon har emotionellt stöd och känner sig trygg. Ingen kvinna behöver lära sig att föda barn, men samtidigt så kan sådant som negativa förväntningar, rädsla, stress, en otrygg miljö och otillräckligt stöd skapa svårigheter för förlossningen. Dessa psykologiska faktorer och miljöfaktorer kan förhindra kroppens egen förmåga att föda barn. Medicinska komplikationer förekommer såklart och då är det viktigt att medicinsk expertis finns tillgänglig om behovet uppstår. De flesta kvinnor kan dock planera för att kunna föda sitt barn med kraften de bär inom sig i kombination med en trygg miljö samt stödet från närstående och barnmorska.

Hur kan du då göra för att få det stöd du behöver och för att kunna känna dig trygg vid din förlossning? Genom att gå en profylaxkurs kan du få konkreta förslag. Vår psykolog Agnes Granberg håller i några av kurserna i profylaxmetoden Föda utan rädsla. Här kan du hitta du fler råd och tips: Lär dig mer.

Till WiseMind är du varmt välkommen att ta kontakt om du önskar stödjande samtal, träning i praktiska verktyg eller psykologisk behandling för att främja en god förlossningsupplevelse.