PTSD efter förlossning

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba den som upplevt sin förlossning som en traumatisk händelse. Det är då vanligt att mamman känner kraftig ångest vid tanken på förlossningen eller återupplever händelsen genom tillbakablickar och mardrömmar. 

PTSD fungerar ungefär som ett sår. Såret behövs tvättas för att kunna läka, men det kan också göra väldigt ont under tiden det tvättas. Efter läkning kommer det att finnas kvar ett ärr som ibland påminner om händelsen men det gör inte längre så ont att det hindrar dig. Om du däremot inte tvättar såret slipper du den omedelbara smärtan men såret kan då bli infekterat i längden. Såret kommer då att hindra dig från att göra saker och varje gång du påminns om såret gör det mycket ont. 

Inom kognitiv beteendeterapi bearbetas den traumatiska upplevelsen strukturerat och noggrant för att du ska kunna gå vidare med ett ärr istället för en infekterat sår. Vi använder en metod som heter Prolonged Exposure, PE, som i forskning har visat sig vara mest effektiv vid traumatiska upplevelser.  I korta drag går behandlingen ut på att du bearbetar de traumatiska händelser du varit med om och får hjälp att ta tillbaka ditt liv.

Om du vill få hjälp med att hantera och bearbeta din upplevelse av PTDS är du välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal.