WiseMind Utbildning logo

Välkommen till WiseMind Utbildning

Fokus på hur psykologisk kunskap blir praktiskt användbar

WiseMind erbjuder såväl kortare som längre kurser utifrån psykologisk forskning och klinisk expertis

WiseMinds utbildningar sträcker sig över psykologins breda kunskapsfält och närliggande områden. Vi utbildar inom psykologisk och psykiatrisk utredning, bedömning och diagnostik, psykologisk behandling och psykoterapi, neuropsykologi, arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi, socialt arbete, vårdvetenskap, pedagogik och elevhälsa. 

Aktuella kurser

Psykologer

Specialistkurser och kortare utbildningar där du som psykolog kan uppdatera dig inom den senaste forskningen eller fördjupa dig inom ett specifikt område.

Skola & Elevhälsa

För dig som arbetar inom elevhälsan eller andra roller i skolan där psykologisk kunskap är till nytta erbjuder WiseMind såväl föreläsningar som kortare och längre utbildningar.

Vård & Omsorg

Kortare och längre utbildningar samt handledning inom områden som teamarbete, bemötande, svåra samtal, prevention, bedömning och behandling gällande psykisk ohälsa.

Organisation & Ledarskap

Specialistkurser, kortare & längre utbildningsinsatser för psykologer, beteendevetare, organisationskonsulter, HR-personal och ledare. Vid konsultuppdrag samarbetar WiseMinds egna konsulter med vårt breda nätverk av forskare och erfarnare specialister inom arbets- och organisationspsykologi för att ge stöd och insatser på rätt nivå.

Specialistkurser och kortare utbildningar där du som psykolog kan uppdatera dig inom den senaste forskningen eller fördjupa dig inom ett specifikt område.

För dig som arbetar inom elevhälsan eller andra roller i skolan där psykologisk kunskap är till nytta erbjuder WiseMind såväl föreläsningar som kortare och längre utbildningar.

Kortare och längre utbildningar samt handledning inom områden som teamarbete, bemötande, svåra samtal, prevention, bedömning och behandling gällande psykisk ohälsa.

Specialistkurser, kortare & längre utbildningsinsatser för psykologer, beteendevetare, organisationskonsulter, HR-personal och ledare. Vid konsultuppdrag samarbetar WiseMinds egna konsulter med vårt breda nätverk av forskare och erfarnare specialister inom arbets- och organisationspsykologi för att ge stöd och insatser på rätt nivå.

Utbildningsverksamhet med hög kvalitet

WiseMind Utbildning startade år 2000 och har utvecklat ett omfattande nätverk av lärare, forskare och praktiker, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalitet. Samtliga av våra lärare är antingen disputerade inom sitt ämnesområde, leg. psykologer med specialistbehörighet alternativt erfarna lärare med en fot i forskningen och en fot i det vardagliga arbetet inom fältet för deras expertis.

Flexibilitet, kvalitet, mångfald och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) utgör gemensamma ledstjärnor. Utbildningarna ges i Stockholm, Göteborg och i många fall också digitalt.

Nyhetsbrev! 

Vi presenterar ständigt nya kurser och tar löpande emot kursanmälningar. För att få kontinuerliga uppdateringar och vårt kursutbud prenumerera på vårt nyhetsbrev.