Utbildningsutbud för psykologer

Välkommen att hitta din nästa utbildning

WiseMind erbjuder specialistkurser och kortare utbildningar där psykologer kan uppdatera sig inom den senaste forskningen eller fördjupa sig inom ett specifikt område. Vi har sedan vår start år 2000 etablerat ett betydande nätverk av kvalificerade lärare, forskare och andra experter. Något som lägger grunden för utbildningar med hög kvalitet och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Samtliga av våra lärare är antingen disputerade inom sitt ämnesområde, leg. psykologer med specialistbehörighet, alternativt erfarna och uppskattade lärare som arbetat många år inom sitt arbetsfält och kopplat till forskarsamhället.

För dig som är legitimerad psykolog erbjuder vi ett brett urval av specialistkurser. Du behöver inte vara specialist eller genomgå specialistutbildningen för att ta del av dessa kurser då vi ser det fördelaktigt att allt fler utbildar sig. Något som kan gynna hela arbetsplatsen och de klienter det berör. Många av dessa utbildningar återkommer varje eller vart annat år.  WiseMind kan även erbjuda utbildningsspecifik och akademisk handledning under din specialisering. Under kursens gång har du som kursdeltagare tillgång till WiseMinds digitala kursplattform med kursmaterial där också det mesta kommer vara tillgängligt att ladda ner och använda. På kurserna ges utrymme för kollegialt utbyte och på kursplattformen finns ett diskussionsforum där man kan ställa frågor eller dela med sig av tips. Vi arbetar aktivt för att de nyvunna kunskaperna och färdigheterna på ett effektivt sätt ska kunna omsättas på sin arbetsplats och inte bara stanna hos psykologen utan komma fler till nytta. Utöver det ordinarie kursutbudet arrangeras även föreläsningar, nätverksträffar och skräddarsydda kurser efter önskemål. Uppdragsutbildning kan hållas såväl digitalt, på plats eller som i hybridformat.

Saknar du en kurs? Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar på info@wisemind.se 

Aktuellla kurser

Namn

Typ

Omfattning

Plats

Kursstart

Anmälan

Kursresa, öppen kurs

5 dagar

Lofoten

2024-08-12

Mailanmälan till eva.g.hedenstedt@gmail.com

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Digital kurs

2024-08-27

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Göteborg och digitalt deltagande möjligt

2024-08-27

Lärande-HT24

Specialistkurs för psykologer

8 dagar

Uppdelad på digitala och fysiska träffar i Stockholm

2024-08-29

RO-DBT-24-Specialistkurs

Öppen kurs

7 dagar

Uppdelad på digitala och fysiska träffar i Stockholm

2024-08-29

RO-DBT-24-Öppenkurs

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Digital kurs

2024-09-09

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Stockholm/Digital kurs

2024-09-10

Specialistkurs för psykologer

10 dagar

Digital kurs

2024-09-11

Deliberate-Practice HT24

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Digital kurs

2024-09-18

Klinisk forensisk psykologi

Specialistkurs för psykologer

Våren 2025

Mer info kommer

Klinisk utredning av barn och ungdomar

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Våren 2025

Mer info kommer

Stress, utmattning, sömnproblem och smärta

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Våren 2025

Mer info kommer

Metodkurs och handledning för specialistarbetet

Specialistkurs för psykologer

3,5 dagar + valfri handledning och kollegiala träffar

Digital kurs

Våren 2025 + valfri handledning under HT2025

Mer info kommer

Personlighet och personlighetsstörningar

Specialistkurs för psykologer

6 dagar

Digital kurs

Våren 2025

Mer info kommer

Föreläsning

2,5 tim

Digital föreläsning

Förinspelat material tillgängligt efter bokning

Handledning för psykologer

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Specialistbehörighet inom tio olika specialiteter

Psykologförbundet driver sedan 1992 en reglerad specialistutbildning för psykologer. För dig som är legitimerad psykolog erbjuder WiseMind ett brett urval av specialistkurser som är ackrediterade av Psykologförbundet. Inom i stort sett alla specialiseringar finns både breddkurser och fördjupningskurser. En kurs kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, utifrån bedömning av övriga meriter.

Ackrediterade specialistkurser

Specialistkurs

Arbets- och organisations-psykologi

Forensisk psykologi

Funktions- hindrens psykologi

Hälso-
psykologi

Klinisk barn och ungdoms-
psykologi

Klinisk vuxen- psykologi

Missbruks- och beroende- psykologi

Neuropsykologi

Pedagogisk psykologi

Psykologisk behandling / Psykoterapi

Beteendedesign och beslutsfattande

1) Breddkurs