Radically Open Dialectical Behavior Therapy

Specialistkurs för psykologer

Radically Open Dialectical Behavior Therapy

Datum: Kursstart 23 maj 2024.

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi (RO-DBT) är en transdiagnostisk behandling utvecklad av professor Thomas Lynch. Behandlingen riktar sig till personer med psykisk ohälsa relaterad till stark rigiditet, ensamhet och ett överdrivet behov av självkontroll. Du hittar nya verktyg, blir tryggare som terapeut och utvecklar dig själv genom moduler, föreläsningar, seminarier och en avslutande workshop.

Kursen kan räknas som 2 specialistkurser, men är också möjlig att genomföra i ett parallellt spår. 

Om kursen

Kursen syftar till att ge de teoretiska grunderna för RO-DBT, samt att utveckla förmågan att bedöma och behandla psykisk ohälsa relaterad till överkontroll. Därtill ger kursen en särskild bred träning i terapeutiska färdigheter och specifik kunskap gällande RO-DBT:s behandlingsprinciper och upplägg, färdighetsträning, kedjeanalyser och teamarbete. Dessutom ger kursen också möjlighet att reflektera över psykologens roll i arbetet med RO-DBT samt ytterligare utveckling och implementering av RO-DBT i klinisk verksamhet.

Radically Open Dialectical Behavior Therapy är en behandling som stödjer sig mot 20 år av klinisk forskning och är inte diagnosspecifik. Metoden har visat sig hjälpsam vid bland annat anorexia nervosa, kronisk depression och även personlighetssyndrom av tvångsmässig och fobisk form. Sammanfattningsvis bygger RO-DBT på DBT och använder sig i detta avseende av liknande beteendeprinciper. Fokus läggs dock istället på ökad öppenhet, flexibilitet och social gemenskap. I synnerhet har behandlingsmetoden fått mer uppmärksamhet de senaste åren. I synnerhet då metoden har visat sig effektiv för att behandla individer som känner igen sig i ohjälpsam och överdriven självkontroll.

Behörighet

Vi erbjuder denna kurs i två olika spår. Dels som specialistkurs för legitimerade psykologer, och dels som en öppen kurs där vi öppnar upp för fler målgrupper. Kursinnehållet är detsamma men på specialistkursen ingår även obligatoriska examinerande moment. 

Specialistkurs: Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer. Det går bra att genomföra hela kursen som en del av sin specialisering, men även som ett sätt att utveckla och fördjupa kunskaper inom fältet.

Öppen kurs: Inga särskilda behörighetskrav finns. Kursen passar dig som arbetar med psykisk ohälsa, exempelvis ätstörningar, inom något av följande vårdyrken:

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, DBT-terapeuter, sjuksköterskor, psykiater, leg. läkare under relevant specialisering, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, socialpedagog, beteendevetare, logoped, präst/diakon, dietist, PTP-psykolog, masterexamen inom psykologi eller student inom någon av dessa yrken med relevant arbetserfarenhet.

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar.

Ackreditering

Kursen RA3465 ackrediteras som 2 av 6 specialistkurser och som två fördjupningskurser inom Psykologisk behandling/psykoterapi och Klinisk vuxenpsykologi. Kursen räknas också som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. Kursen kan även godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: RO-DBT-24-Specialistkurs (för leg. psykologer) eller RO-DBT-24-Öppenkurs (Kurs öppen för fler målgrupper). Vid osäkerhet kontakta oss gärna för konsulidering.