WiseMind är ett utbildningsföretag som förmedlar modern psykologisk kunskap. Vi  erbjuder kortare och längre  kurser inom psykologisk behandling och psykoterapi. Närliggande ämnesområden såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård är också aktuella. WiseMind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare. Detta möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Samtliga lärare är leg. psykolog, specialistpsykolog, leg. psykolog med specialistbehörighet eller disputerad i psykologi. Flexibilitet, kvalité och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor. 

Med säte i Göteborg håller vi utbildningar såväl i Sverige som utomlands.  Vi erbjuder specialistutbildningar för psykologer såväl som öppna  utbildningar för en bredare målgrupp. Sedan 2012 har vi arrangerat drygt sextio kursresor till utlandet. På grund av de allvarliga klimatförändringarna har vi numera valt bort kursmål som kräver flygtransport för att istället välja mer miljövänliga transportmedel. Information om vårt hållbarhetsarbete.

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de annonserade kurserna går att kombinera eller modifiera efter specifika behov. De kan, utifrån önskemål förläggas till  hemorten  eller till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands. Kontakta oss gärna.

Om oss

agnes

Agnes Granberg, leg. psykolog, specialist i hälsopsykologi, fil. kand. i statsvetenskap samt utbildad inom klinisk sexologi, är ansvarig för utveckling och samordning av utbildningarna på WiseMind. Har arbetat med kursverksamhet inom hälsa sedan 2007 och varit anställd som psykolog inom BUP, beroende- och missbruksvård samt barn- och mödrahälsovård. Var med och grundade psykologverksamheten Psykologiteamet 2011 där hon har arbetat med utredning, behandling, preventivt arbete och utbildningsinsatser.

Fredrik

Fredrik Borre, kommunikatör och kursadministratör. Fredrik är ofta den första du når via telefon och mejl på WiseMind. Vänlig och kreativ med fokus på att finna de bästa lösningarna för att hjälpa våra kursdeltagare och kurslärare. Utbildad kommunikatör och statsvetare som även arbetat inom resebranschen, samt med digitala läromedel och plattformar för Nationalencyklopedin. “Vårt fokus är att kunna hålla kvalitativa utbildningar i aktuella ämnen med externa experter uppdaterade på det senaste kunskapsläget”.

sebastian-300

Sebastian Senning, leg psykolog har arbetat som psykolog inom såväl primärvård, öppenpsykiatri, specialistpsykiatri, skola samt inom BUP. Under de senaste åren har han vid sidan av psykologverksamheten Psykologiteamet, som han var med och startade 2011, arbetat med psykologisk behandling inom tandvården samt på Göteborgs universitet med utbildning av yrkesgrupperna inom tandvården kring psykologi, psykiatri, organisation och ledarskap.

KatarinaTham

Katarina Tham, leg. psykolog, har en bakgrund som civilingenjör inom teknisk fysik där hon arbetat med granskning av innovationer samt IT, teknisk utveckling och utbildning. Arbetar inom Psykologiteamet med psykologisk behandling och neuropsykiatriska utredningar. På WiseMind arbetar hon med att granska forskning och metoder samt i planering av utbildningar. 

IMG_9977

Marie Glas Kullbratt, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist inom klinisk psykologi. Marie har arbetat som psykolog sedan 1991 och har mångårig erfarenhet av såväl psykologisk bedömning, behandling och utredning av såväl barn och ungdomar som vuxna. Arbetat i över 12 år med skilda chefsuppdrag inom vårdverksamheter och statlig myndighet. Mångårig erfarenhet av hälsofrämjande arbete gentemot barn, unga och deras familjer.

IMG_9911

Karin Klingfors, leg. psykolog, under specialisering inom klinisk vuxenpsykologi. Karin har arbetat som psykolog sedan 2012 och har därmed många års erfarenhet från både psykologisk behandling och utredningar, däribland neuropsykiatriska utredningar. Traumabehandling är ett av de områden hon brinner lite extra för och har vidareutbildning inom. Hon träffar såväl ungdomar och vuxna och arbetar även med parterapi utifrån IBCT.

eva

WiseMind grundades av Eva Hedenstedt, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi. Numera ansvarar leg. psykologerna Agnes Granberg och Sebastian Senning samt kursadministratören Fredrik Borre för driften. Eva Hedenstedt arbetar fortsatt inom WiseMind med frågor kring utveckling och rådgivning gällande för verksamheten viktiga beslut.