Kursanmälan

Boka kurs

  Välj minst en kurs*:
  RO-DBT-24-specialistkursRO-DBT-24-öppenkursÅldrande-HT24EBA-1-HT24Lärande-HT24Behandling-HT24Personlighet-HT24Deliberate-Practice-HT24HandledningSärskild-begåvning

  Förnamn*

  Efternamn*

  Personnummer (bara för specialistutbildningar)

  Yrke-Arbetsplats

  E-post* (vänligen välj privat mail).

  Hemadress*

  Postnr*

  Ort*

  Mobiltelefon*

  Annan fakturaadress*
  JaNej
  Fakturaadress

  Meddelande (t.ex. specialkost)

  Hur hittade du denna kurs?
  E-post utskickFacebookGoogleLinkedinPsykologförbundets kurskatalogRekommendationTidningsannonsWiseMinds kurskatalogWiseMinds nyhetsbrevKursplattformVia kurslärare/KursadminAnnat

  Jag godkänner WiseMinds bokningsvillkor, se längst ner på denna sida

  Bekräftelse på kursanmälan

  I samband med din kursanmälan kommer vi att skicka en bekräftelse till din mejl. Bekräftelsen visar att din anmälan är registrerad. Kursanmälan är bindande från och med 14 dagar efter att du har fått din kursplats bekräftad per mejl. Observera att mejl kan hamna i skräppost eller liknande. Om du inte har fått en bekräftelse på kursplatsen senast två månader före kursstarten så bör du söka efter mejlet eller kontakta oss. Under sommaren kan det ta längre tid än vanligt att få bekräftelsemail. Vid en kursanmälan 20 dagar eller senare före kursstart är anmälan direkt bindande. På alla specialistutbildningar kommer du också att bli inbjuden till kursplattformen före kursstart där mer information om utbildningen kommer att ges så håll gärna koll på att du får ett sådant mail även i skräpkorgen och kontakta oss om du inte mottagit ett sådant en vecka före kursstart. 

  Om kursen inte kan ges kommer vi alltid att meddela det så fort beslut tagits. 

  Hittar du inte bekräftelsen på din anmälan?
  Leta i mapparna på din mejl (socialt/kampanjer, skräppost etc.). Om du fortfarande inte finner eller har fått en bekräftelse så skickar du ett mejl till info@wisemind.se eller ring oss på:  076-325 49 58. Vi hjälper dig att bekräfta din anmälan eller att göra en ny. Skulle formuläret strula se om du missat att fylla i något obligatoriskt fält eller hör av dig så ser vi till att din anmälan kommer fram. Har du fått eventuella förhinder som gör att du inte kan genomföra kursen enligt planering?

  Då kan du tillgodose inbetald kostnad vid ansökan till en annan kurs under de närmsta 2 åren. Du kan även överlämna kursplatsen utan extra kostnad till annan person som är behörig att gå kursen. Har du en sjukdom med läkarintyg så får du 90 % av kursavgiften återbetalad. Läkarintyget som ska vara WiseMind tillhanda senast 10 dagar efter avbokningstillfället. Det ska framgå att patienten har blivit avrådd från att delta i kursen.

  GDPR
  Vi kommer att använda dina uppgifter för att hålla kontakt med dig och kalla till kurs. Informera om sådant som är relaterat till den kurs du anmäler dig till. Mer om WiseMinds hantering av personuppgifter.