Utbildning och utveckling inom vård och omsorg

Stöd i din vårdprofession

I våra uppdragsutbildningar och föreläsningar för personal inom vård och omsorg är vanliga ämnen psykisk hälsa & ohälsa, svåra samtal, kris, sorg, MI/motiverande samtal, bemötande av och förståelse för patienter med psykisk ohälsa samt att främja god kommunikation såväl inom organisationen som med patienter.

WiseMind erbjuder kortare och längre utbildningar anpassade för personal som arbetar inom såväl medicinska professioner så som psykiatri, socialt arbete och omvårdnad.
Utbildningsinsatserna vänder sig till exempelvis psykoterapeuter, socionomer, läkare, tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, sjuksköterskor & undersköterskor. 

Aktuella kurser

Namn

Typ

Omfattning

Plats

Kursstart

Anmälan

Handledning för psykologer

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål