WiseMind Utbildning logo

Utbildning och utveckling för skola och elevhälsa

Psykologisk kunskap inom elevhälsans område

Hälsofrämjande och preventiva arbetssätt grundade i forskning samt psykologisk kunskap som stöd i utformandet av pedagogiken är områden vi fortbildar inom. Svåra samtal samt att anpassa lärandemiljö och undervisning för neurodiversitet genom ökad förståelse för behoven vid bl.a. inlärningssvårigheter, NPF-diagnoser och särskild begåvning är uppskattade kurser hos WiseMind som både elevhälsa och lärare efterfrågar idag. Ledning inom skolan, teamarbete och utveckling av  elevhälsan är andra områden vi anordnar fortbildning, handledning och konsultation inom.  Även det systematiska kvalitetsarbetet berörs på våra kurser.

För dig som vill vidareutvecklas inom elevhälsans område erbjuder WiseMind såväl föreläsningar som kortare och längre kurser. Utöver det ordinarie kursutbudet arrangerar vi även skräddarsydda kurser efter önskemål. Uppdragsutbildning kan hållas såväl digitalt, på plats eller som hybrid.

Bland våra lärare möter du de som är disputerade inom sitt ämnesområde, legitimerade psykologer med specialistbehörighet alternativt mycket uppskattade erfarna föreläsare med en fot i forskningen och en fot i det vardagliga arbetet inom fältet för deras expertis. 

Aktuella kurser

UtbildningTypOmfattningPlatsKursstartAnmälan

Uppdraget och rollen som skolpsykolog
Kurs för psykologer4 dagarDigital2023-09-28Uppdrag-skolpsykolog-HT23

Lärande och hälsa
Specialistkurs för psykologer6 dagarGöteborg och digital kurs2024-02-06Lärande-VT24
Särskild begåvning och 2E-eleverFöreläsning2,5 timDigitaltFörinspelat material tillgängligt efter bokningKontakta oss
HandledningHandledningEnligt önskemålEnligt önskemålEnligt önskemålKontakta oss
UppdragsutbildningEnligt önskemålEnligt önskemålEnligt önskemålEnligt önskemålKontakta oss