WiseMind logo

WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Utbildning och utveckling för skola och elevhälsa

Psykologisk kunskap för elevhälsa & skola

Hälsofrämjande och preventiva arbetssätt grundade i forskning samt psykologisk kunskap som stöd i utformandet av pedagogiken är områden vi fortbildar inom. Svåra samtal samt att anpassa lärandemiljö och undervisning för neurodiversitet genom ökad förståelse för behoven vid bl.a. inlärningssvårigheter, NPF-diagnoser och särskild begåvning är uppskattade kurser hos WiseMind som både elevhälsa och lärare efterfrågar idag. Ledning inom skolan, teamarbete och utveckling av  elevhälsan är andra områden vi anordnar fortbildning, handledning och konsultation inom.  

För dig som vill vidareutvecklas inom elevhälsans område erbjuder WiseMind såväl föreläsningar som kortare och längre kurser. Utöver det ordinarie kursutbudet arrangerar vi även skräddarsydda kurser efter önskemål. Uppdragsutbildning kan hållas såväl digitalt, på plats eller som hybrid. ’

Bland våra lärare möter du de som är disputerade inom sitt ämnesområde, leg. psykologer med specialistbehörighet alternativt mycket uppskattade erfarna föreläsare med en fot i forskningen och en fot i det vardagliga arbetet inom fältet för deras expertis. 

Aktuellt under 2023

Namn på utbildningTypOmfattningPlatsKursstartAnmälan
Rollen och uppdraget som skolpsykologKurs för psykologer 4 dagarDigital2023-09-28Uppdrag-skolpsykolog-HT23
Särskild begåvning och 2E-eleverFöreläsning2,5 timDigitaltEnligt önskemålKontakta oss
HandledningHandledningEnligt önskemålEnligt önskemålEnligt önskemålKontakta oss
UppdragsutbildningEnligt önskemålEnligt önskemålEnligt önskemålEnligt önskemålKontakta oss
1) Priser angivna exklusive moms.