Lärande och hälsa

Specialistkurs för psykologer

Lärande och hälsa

Datum: 27-28 augusti, 23-25 september och 24-25 oktober 2024.

Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola. Kursen kan genomföras helt digitalt. Delar av kursen kan också genomföras på plats i Göteborg.

Om kursen

Kursen tar avstamp i det välkända sambandet mellan lärande och hälsa. Under kursens gång analyseras olika metoder för hur man kan kartlägga och följa processen för att maximera sitt systematiska kvalitetsarbete.

Specialistkursen förser psykologer i förskola och skola med robusta och direkt tillämpbara metoder som både värnar och synliggör psykologens specifika uppdrag. I ljuset av nya forskningsperspektiv ökar förutsättningarna för psykologer att i arbetsvardagen inspireras till att både använda och utvärdera forskningsförankrade och framgångsrika verktyg, Det bidrar i sin tur till att göra psykologrollen och arbetsvardagen både mer trygg och mer stimulerande.

Kursen ger en djupgående inblick i risk- och skyddsfaktorer för barns och ungdomars skolgång till ökad förståelse för de organisatoriska förutsättningarna för främjande och förebyggande arbete i skolan, med strålkastarljuset stadigt riktat mot psykologens uppdrag och roll. Vidare ger psykologen direkt användbara kunskaper hämtade från relevant preventionsforskning samt hur några av dessa mest relevanta modeller kan implementeras i förskola och skola.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Kursen är möjlig att anmäla sig till oavsett om du genomför specialistutbildningen eller bara vill fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Ackreditering

Kursen RA3494 ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi och Funktionshindrens psykologi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. 

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Lärande-HT24