WiseMind Utbildning logo

Lärande och hälsa

Specialistkurs för psykologer

Lärande och hälsa

Datum: 6-7 februari, 4-6 mars och 14-15 maj 2024

Utgångspunkter, strategier och metoder för psykologers främjande och förebyggande arbete inom förskola och skola. Kursen kan genomföras helt digitalt. Delar av kursen kan också genomföras på plats i Göteborg.

Om kursen

Kursen tar avstamp i det välkända sambandet mellan lärande och hälsa. Under kursens gång analyseras olika metoder för hur man kan kartlägga och följa processen för att maximera sitt systematiska kvalitetsarbete.

Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, men vad innebär det och hur uppnår man det i praktiken? I den här kursen får du verktyg för att analysera behoven på förskolor och skolor. Det för att lättare kunna välja bästa tänkbara preventiva insats till varje unik situation.

Lärande och hälsa har ett särskilt fokus på psykologrollen i ett systematiskt främjande och förebyggande arbete. Målet är att bättre forma rollen för att kunna fokusera på det främjande och förebyggande uppdraget.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Kursen är möjlig att anmäla sig till oavsett om du genomför specialistutbildningen eller bara vill fördjupa dina kunskaper i ämnet.

Ackreditering

Kursen RA3494 ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som 1 fördjupningskurs inom Pedagogisk psykologi, Hälsopsykologi och Funktionshindrens psykologi. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån individuell bedömning av övriga meriter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Lärande-VT24