Uppdragsutbildning

Skräddarsydd kompetensutveckling för din verksamhet

Vi skräddarsyr utbildningar efter era behov, önskemål och preferenser. Varje kurs anpassas avseende innehåll, omfattning och upplägg för att passa er verksamhet i största möjliga mån.

Välj en kurs, föreläsning eller utbildning ifrån vårt ordinarie utbud, modifiera den eller skapa en helt ny kurs från grunden tillsammans med oss. Vi är nyfikna, lyhörda och intresserade av era önskemål, och vi vill tillsammans med er skapa den ultimata kursen just för er verksamhet.

 

Vi sitter på kompetensen och kontaktnätet, och du på idéerna. Visionen skapar vi tillsammans och hittar det perfekta upplägget.

 

 

Under 2023 angav 96% av alla de som deltog på någon av våra kurser eller utbildningar att de i hög eller mycket hög omfattning skulle rekommendera den utbildning som de genomfört hos oss.

Varför uppdragsutbildning?

Det finns olika anledningar till att man kontaktar oss om en uppdragsutbildning. Har ni ett kunskapsglapp inom er verksamhet? Vill ni utveckla nya färdigheter eller kompetenser? Vill ni vara först på bollen, ligga i framkant eller känner ett allmänt behov av kompetensutveckling? Önskar ni att få träna upp nya rutiner eller finna nya metoder att möta utmaningar på? Eller har ni ett specifikt intresse som ni önskar att fördjupa er inom?

I så fall kan en uppdragsutbildning vara välbehövlig där vi med evidensbaserade metoder och uppdaterade kunskaper matchar era behov.  

Vi är måna om att utbildningen ska hålla hög nivå på alla plan och att ni ska känna att era behov blivit tillgodosedda. Vi vill alltid vara inlyssnande och är flexibla i vårt upplägg för att det verkligen ska kunna anpassas optimalt för er verksamhet.

Varför WiseMind?

Vi har sedan starten 2000 arrangerat specialistutbildningar inom samtliga 10 inriktningar. Vi har erbjudit bokseminarier med aktuella författare, arrangerat kursresor till spännande platser och genomfört kurser och föreläsningar inom en rad olika fält. Vi har också handlett psykologer, chefer, verksamhetsutvecklare och en rad andra yrkesgrupper och mycket mer. 

Under tiden har vi byggt på oss en gedigen erfarenhet av att arrangera utbildningar. Vi har under tiden samlat på oss ett omfattande kontaktnät av experter, ledande forskare, universitetslärare, disputerade psykologer eller psykologer med specialistkompetens.

Vi har en god erfarenhet av såväl fysiska som digitala som hybridutbildningar och kan enkelt stuva om efter vad som passar er bäst. Utifrån önskemål kan vi förlägga utbildningar, kursdagar eller föreläsningar till era lokaler, hos oss i Göteborg eller på annan inspirerande plats i Sverige eller utomlands. 

Vi tror på att vi med hjälp av kunskapsspridning kan påverka världen i rätt riktning, och vi vill vara en del i denna förändring. Vi vill att alla våra utbildningar ska vara verksamhetsanpassade och enkla att omsätta inom den egentliga verksamheten.

Våra kurser

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg där vi tillsammans enas kring bästa möjliga upplägg. Det finns alltid möjlighet till justeringar under och mellan kurstillfällena och vi följer mer än gärna upp kursdagarna tillsammans med er. På våra kurser erbjuder vi

  • Möjlighet att skräddarsy program efter era önskemål.
  • Stor flexibilitet i upplägg, innehåll, tempo, målgruppsanpassning, plats mm. 
  • Föreläsare med specialistkompetens inom sitt fält.
  • Tillgång till vår kursplattform, diskussionsforum och administrativt stöd. 
  • Möjlighet till avstämning före, mellan och efter utbildningstillfällena.
  • Ett personligt kursdiplom efter avslutad kurs.
  • Tillgång till vidare lärande även efter avslutad kurs. 
  • I vissa fall efter önskemål och god framförhållning att kursen kan räknas som ackrediterad.
 
Vi ser gärna en fortsättning även efter avslutad kurs. Det kan vara med en uppföljande dag, genom riktad handledning, en fortsättningskurs eller med anpassade workshop för att ni på bästa sätt ska kunna fortsätta lärandet även efter avslutad kurs.

Välkommen att kontakta oss med era önskemål och preferenser så kommer vi göra vårt bästa för att vi tillsammans ska kunna skapa bästa möjliga föreläsning/kurs/handledning eller utbildning!

Vi på WiseMind välkomnar dig att kontakta oss med din förfrågan!

Med vänliga hälsningar från oss alla på WiseMind. 

Agnes, Marie, Fredrik, Sebastian, Katarina och Karin

Våra kurser

Använd befintligt upplägg från någon av våra andra utbildningar eller kontakta oss så hittar vi bästa möjliga utbildning för dig.

Maila oss på info@wisemind.se eller ring oss på 073 619 83 66.

Eller fyll i vårt formulär med de önskemål vi har så tar vi gärna kontakt med dig.