WiseMind

Aktuellt! Våren 2023 lanserar WiseMind ytterligare en utbildningsdel: Bokseminarier

Med en fot i forskningen och en fot i framtiden förmedlar vi modern psykologisk kunskap

WiseMind erbjuder såväl kortare som längre kurser utifrån modern psykologisk forskning och klinisk expertis. Våra utbildningar sträcker sig över psykologins breda kunskapsfält och närliggande områden.

Klinisk utredning och psykiatrisk diagnostik, psykologisk behandling och psykoterapi,  neuropsykologi, arbets- och organisationspsykologi, hälsopsykologi, socialt arbete, vårdvetenskap, pedagogik och elevhälsa är några av våra kunskapsområden.

Ta gärna en titt i vår kurskatalog för 2023.

Detta gör WiseMind

WiseMind startade år 2000 och har utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalitet. Samtliga av våra lärare är disputerade inom sitt ämnesområde, leg. psykologer med specialistbehörighet, alternativt erfarna lärare med en fot i forskningen och en fot i det vardagliga arbetet inom fältet för deras expertis.

Flexibilitet, kvalitet, mångfald och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) utgör gemensamma ledstjärnor. Utbildningarna ges i Stockholm, Göteborg och i många fall också digitalt.  Kursresor anordnas till vackra och inspirerande platser, såväl inom Sverige som i utlandet. 

Våra tjänster

Specialistkurser

För dig som är legitimerad psykolog erbjuder WiseMind ett brett urval av specialistkurser ackrediterade av Psykologförbundet. Inom i stort sett alla specialiseringar finns både breddkurser och fördjupningskurser.

Utbildningar

För dig som vill vidareutvecklas och uppnå en särskild kompetens anordnar WiseMind öppna utbildningar inom flera ämnesområden. Såväl dagskurser som längre utbildningsdagar erbjuds.

Uppdragsutbildning

Utöver det fasta utbildningsutbud skräddarsys utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Det går att kombinera eller modifiera efter specifika behov.

Handledning

Om du vill utvecklas i din professionella roll kan WiseMind erbjuda utbildningsspecifik och akademisk handledning under din specialisering. Vi ger dig stöd i din psykologprofession.

Kursresor

WiseMind organiserar hållbara kursresor till trevliga omgivningar med givande och lärorika föreläsningar. Boka in din arbetsgrupp och gör något meningsfullt tillsammans samtidigt som ni fördjupar er i ett intressant ämne.

Bokseminarier

WiseMind erbjuder intressanta bokseminarier med aktuella författare inom psykologins fält. Vid kursanmälan får deltagarna ett exemplar hemskickat för hinna ta del av boken före seminariet.