WiseMind

Aktuell information under COVID-19: Samtliga av WiseMinds kurser planeras att ges på plats enligt plan och de konferenscenter vi samarbetar med är noggranna med att följa riktlinjer och har snabbt skapat nya arbetssätt gällande servering och placering vid boende och konferens. På grund av Covid-19 är det också möjligt att delta digitalt på kursdagarna så länge allmänna restriktioner finns för att minska smittspridning. Detta gör att exempelvis deltagare med förkylningssymtom eller deltagare som själva tillhör eller har anhöriga som tillhör riskgrupp kan delta i kursdagarna hemifrån medan övriga deltagare som kan träffas på plats.

WiseMind är ett utbildningsföretag som förmedlar modern psykologisk kunskap. Vi erbjuder kortare och längre  utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi men även inom närliggande ämnen såsom hälsopsykologi, psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. WiseMind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité.

Utbildningar ges i Stockholm och Göteborg. Kursresor anordnas till vackra och inspirerande platser, såväl inom Sverige som i utlandet. I Sverige erbjuds dels öppna  utbildningar och dels specialistkurser  för psykologer. 

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de  annonserade utbildningarna  går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan, utifrån önskemål förläggas till kundens hemort  eller  till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands. 

Samtliga lärare är leg psykologer, leg psykoterapeuter och/eller fil. doktor inom området de undervisar i. Flexibilitet, kvalité, mångfald och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) utgör gemensamma ledstjärnor.

UTBILDNINGSDAGAR HÖSTEN 2020