WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Välkommen till WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Psykologisk expertis grundad i aktuell forskning

WiseMinds strävan är att bidra till att väl beforskad psykologisk kunskap används i praktiken

Vi anser att kunskap gällande psykologiska principer som når fram där den faktiskt kan göra nytta är avgörande för såväl folkhälsa som ett gott fungerande samhälle.

Du som vill samarbeta med oss, anlita oss eller ge feedback gällande våra tjänster är varmt välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att alltid ge snabb återkoppling.

I genomsnitt tar det 20 år från att kunskap är väl belagd i forskning till att den når ut och gör nytta inom exempelvis vård och utbildning

pexels-karolina-grabowska-7281550

Utbildning för professionell utveckling

Specialistkurser, vidareutbildning och handledning för professionell utveckling

pexels-arthouse-studio-4534200

Engagemang för en hållbar samhällsutveckling

Samarbete med företag,
myndigheter, offentlig förvaltning
och forskarsamhälle

pexels-cottonbro-studio-4101147

En liten personlig psykologmottagning

Leg psykologer som är erfarna, nyfikna och engagerade i möte med vuxna, par, barn, ungdomar och föräldrar

Samarbetsprojekt om hur beteendevetenskap kan bidra till ökad digital mognad hos mindre skogsföretag på landsbygden

WiseMind är glada över att ha beviljats stöd av Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till ett samarbetsprojekt inom digitalisering och hållbarhet. Från myndigheternas sida finns tanken om att ökad digitalisering kan underlätta och förbättra villkoren för småföretag på landsbygden. 

Projektet ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag” sker i samarbete med bl.a. Skogsstyrelsen och Katam. Projektet utgår ifrån de mindre skogsföretagens perspektiv för att förstå utmaningar och möjligheter i dessa verksamheter gällande nya digitala tekniker. Särskilt fokus ligger på hur kunskap om beteendevetenskap och psykologiska processer kan bidra till förståelse för eventuella hinder och att främja beteendeförändring i en för verksamheterna önskad riktning.