WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Psykologiskt kunskapscenter

WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Utbildning & Professionell utveckling

WiseMind erbjuder kurser, fortbildande aktiviteter och handledning utifrån psykologisk forskning och klinisk expertis. 

Många av våra utbildningsinsatser vänder sig till psykologer, psykiatriker och psykoterapeuter som söker fortbildning på avancerad nivå. Andra kurser och uppdragsutbildningar förmedlar psykologisk expertis till nytta för professioner inom skola och elevhälsa, vård och omsorg, organisation och ledarskap.

Utbildning och professionell utveckling
Baserad på modern psykologisk forskning och klinisk expertis
WISEMIND UTBILDNING
Psykologisk behandling och utredning av vuxna, barn och unga
Psykologmottagning i Göteborg, Lerum, Lund och online
WISEMIND PSYKOLOGMOTTAGNING
Samarbete med organisationer och företag
Psykologisk expertis för ett långsiktigt hållbart samhälle
WISEMIND EVOLUTION
Psykologisk trygghet och hållbara arbetsplatser
Välmående medarbetare ger framgång och lönsamhet
WISEMIND UTBILDNING
Kvinnohälsa i ett helhetsperspektiv
Kunskap, utredning och behandling med fokus på kvinnorelaterade besvär
WISEMIND FOKUS KVINNOHÄLSA
Previous slide
Next slide

WiseMinds verksamheter

WiseMinds strävan är att bidra till att väl beforskad psykologisk kunskap används i praktiken. Visste du att det i genomsnitt tar 20 år från att kunskap är väl belagd i forskningen till att den når ut och gör nytta inom exempelvis vård och utbildning? Vi anser att kunskap gällande psykologiska principer som når fram där den faktiskt kan göra nytta är avgörande för såväl folkhälsa som ett gott fungerande samhälle.

Du som vill samarbeta med oss, anlita oss eller ge feedback gällande våra tjänster är varmt välkommen att kontakta oss. Vi strävar efter att alltid ge snabb återkoppling.

2a49d076-8c10-44d3-991b-f4ff3d6ecf85.webp

Utbildning och tjänster för professionell utveckling

Vi anordnar specialistkurser, vidareutbildningar, handledning och sammanhang för professionell utveckling utifrån psykologisk forskning och klinisk expertis.

pexels-davi-pimentel-2064826

Samarbete och engagemang för hållbar samhällsutveckling

WiseMind samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning och forskarsamhället. Med vetenskap och psykologisk expertis vill vi bidra till hållbara organisationer och ett mer hållbart samhälle där människor kan leva goda liv.

pexels-shvets-production-7176026.jpg

En vänlig psykologmottagning dit alla är välkomna

Leg psykologer som är nyfikna, vänliga och engagerade i mötet med vuxna, par, barn, ungdomar och föräldrar. Lång erfarenhet av neuropsykiatrisk utredning och psykologisk behandling. Privat mottagning för den som själv har möjlighet att bekosta en behandling.

Ett samarbetsprojekt kring hur beteendevetenskap kan bidra till ökad digital mognad hos mindre skogsföretag på landsbygden

Från myndigheternas sida finns en tanke om att ökad digitalisering kan underlätta och förbättra villkoren för småföretag på landsbygden.

WiseMinds projekt ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag” sker i samarbete med bl.a. Skogsstyrelsen och Katam. Projektet utgår ifrån de mindre skogsföretagens perspektiv för att förstå utmaningar och möjligheter i dessa verksamheter gällande nya digitala tekniker.

Särskilt fokus ligger på hur kunskap om beteendevetenskap och psykologiska processer kan bidra till förståelse för eventuella hinder och att främja beteendeförändring i en för verksamheterna önskad riktning. Stödet finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med syftet att främja en positiv utveckling av den svenska landsbygden. Läs mer