WiseMind

Aktuell information med hänsyn till Covid-19: Vi ställer inte in några utbildningar utan anpassar utbildningarnas genomförande efter gällande riktlinjer och rekommendationer. Vi gör löpande bedömningar av hur vi som verksamhet kan minimera risken för smittspridning, samtidigt som vi erbjuder utbildning av hög kvalitet.

Flera av våra kurser är helt digitala och skapade från början för ett digitalt format.

WiseMind är ett utbildningsföretag som förmedlar modern psykologisk kunskap. Vi erbjuder kortare och längre  utbildningar inom området psykologisk behandling/psykoterapi men även inom närliggande ämnen såsom hälsopsykologi, psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård. WiseMind har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare, vilket möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité.

Utbildningar ges i Stockholm och Göteborg. Kursresor anordnas till vackra och inspirerande platser, såväl inom Sverige som i utlandet. I Sverige erbjuds dels öppna  utbildningar och dels specialistkurser  för psykologer. 

Förutom det fasta utbildningsutbudet skräddarsyr vi gärna utbildningar till organisationer, arbetsgrupper och andra intressenter. Många av de  annonserade utbildningarna  går att kombinera eller modifiera efter kundens behov. De kan utifrån önskemål förläggas till kundens hemort  eller  till någon annan stimulerande plats i Sverige eller utomlands. 

Samtliga lärare är leg psykologer, leg psykoterapeuter och/eller fil. doktor inom området de undervisar i. Flexibilitet, kvalité, mångfald och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP) utgör gemensamma ledstjärnor.

Information om våra uppdragsutbildningar