Personlighet och personlighetsstörningar

Specialistkurs för psykologer

Personlighet och personlighetsstörningar. Utredning och diagnostik av vuxna och ungdomar

Datum: 30-31 januari, 9-10 april och 7-8 maj 2024

Kursen är en fördjupande specialistkurs för psykologer som önskar utveckla kompetensen i utredning av personlighetsstörningar. Kursen behandlar empiriska, praktiska och etiska faktorer i kliniskt arbete med personlighetsbedömningar, såsom datainsamling, analys, bedömning och återkoppling. 

Om kursen

Kursen syftar till att ge psykologen fördjupad förmåga att genomföra evidensbaserade personlighetsbedömningar med fokus på klinisk verksamhet och att utveckla förmågan att värdera forskning på området. Särskild vikt läggs vid differentiering mellan normal, avvikande och störd personlighetsutveckling, i enlighet med personlighetsstörningsmodellerna i DSM-5 och ICD-11. Kursen ger en omfattande genomgång av- och praktisk träning i att bedöma personlighet och personlighetsstörning med stöd av relevanta instrument och metoder enligt de nya dimensionella modellerna i DSM-5 och ICD-11.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Ackreditering

Personlighet och Personlighetsstörningar är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi , Psykologisk behandling/psykoterapi, Neuropsykologi samt Forensisk psykologi. Kursen räknas också som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Personlighet-VT24