Utbildning och utveckling inom organisation och ledarskap

WiseMind erbjuder ett flertal tjänster inriktade mot organisationsutveckling och ledarskap. När du anlitar oss möts du av utbildare och konsulter som är experter på psykologi. Samtidigt är vi pragmatiska och har intresse för hur just er verksamhet fungerar. Vi arbetar efter metoder väl förankrade i psykologisk forskning.

Ledarskap

Att vara ledare och chef är en komplex uppgift. Det kräver kunskap om psykologiska faktorer hos individ, grupp och organisation. WiseMind fungerar som en strategisk partner för ledning och chefer i att kunna följa arbetsmiljöverkets krav för att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Även chefer behöver en hållbar arbetsmiljö. Chefsstöd eller ledarskapscoachning hos en av våra psykologer kan bidra till att nå det målet.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär krav som gäller alla arbetsgivare i Sverige. Vi hjälper företag att omvandla de kraven till positivt formulerade mål och värderingar. Tillsammans med ledning och medarbetare tar vi fram de strategier som gör att en god social och organisatorisk arbetsmiljö kan bli en naturlig del av er kultur och verksamhet. Vi vet att en hälsofrämjande arbetsmiljö hänger ihop med långsiktig framgång för arbetsgrupper och företag. Vi vet också att det lockar personal och innebär bra marknadsföring att som företag vara en förebild i att främja hälsa.

 

Samarbete och psykologisk trygghet

Faktorer som psykologisk trygghet och grupputveckling har visat sig vara avgörande för att skapa effektiva team och produktiva företag. WiseMind hjälper ledare och grupper att hitta nycklar till god och tydlig kommunikation, trygghet, tillit, öppenhet och kreativitet. Att skapa en lärande organisation som utvecklas både genom att lära av sina felsteg och lyckokast, går hand i hand med psykologisk trygghet och effektiva team.

Värderingar, vision och kultur

I uppdrag av facilitering kan WiseMind finnas med för att leda och stödja utifrån våra insikter om människans psykologi, kommunikation, grupp-processer samt lärande och beteendeförändringar. Det kan handla om att utveckla verksamheten genom att tydliggöra värderingar, vision och kultur, eller att stötta viktiga beslutsprocesser som rekrytering av nya medarbetare.

Stresshantering

Vi älskar stress. Stressreaktionen i våra kroppar är en förutsättning för vår överlevnad och utveckling. Men vi behöver balans mellan stress och återhämtning. Därför älskar vi att kartlägga orsaker till stress hos individ och organisation. Utifrån det kan vi hitta en väg bort från ohälsosam stress. De psykologer som driver WiseMind har många års erfarenhet av att arbeta med behandling av stress och utmattning. Vi har även forskat kring stress och utvärderat effekten av olika metoder för stresshantering.

Beteendeförändring

Faktorer som psykologisk trygghet och grupputveckling har visat sig vara avgörande för att skapa effektiva team och produktiva företag. WiseMind hjälper ledare och grupper att hitta nycklar till god och tydlig kommunikation, trygghet, tillit, öppenhet och kreativitet. Att skapa en lärande organisation som utvecklas både genom att lära av sina felsteg och lyckokast, går hand i hand med psykologisk trygghet och effektiva team.

Skräddarsytt paket

Vilken form av organisationsutveckling är det värt att lägga tid och pengar på? Tag hjälp av oss experter! Vi kan anpassa vårt erbjudande till just er organisation och ge er ett skräddarsytt erbjudande.

Aktuella kurser

Namn

Typ

Omfattning

Plats

Kursstart

Anmälan

Professionella psykologutlåtanden

Kurs för psykologer

2,5 dagar

Digital kurs

Mer information kommer

Handledning 

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål

Enligt önskemål