Du visar för närvarande Intervju med Julia Romanowska

Intervju med Julia Romanowska

Julia Romanowska gav 2021 ut boken Schibbollet – Ledarskap, Konsten och Människans ansvar vilken redan kommit ut i tredje upplagan. Boken är en grundlig genomgång av det forskningsprojekt Julia genomförde för drygt tio år sedan där 50 chefer delades in i två grupper varav den ena fick en traditionell ledarskapsutbildning medans den andra utsattes för konstupplevelser i text och musik om människans ansvar och lidande. Deltagarnas utveckling uppmättes genom både skattningar och blodprov från cheferna och deras medarbetare. När resultaten kom in pekade de på att där den traditionella utbildningen inte verkade ha någon positiv effekt hade gruppen som fått konstupplevelsen gjort klara framsteg som ledare, ända ner på hormonnivå.

I samtalet berör vi frågeställningar som boken väcker. Har vår drivkraft bort från det onda och jobbiga i världen och i oss själva en baksida. Varför konsten inte räddade Hitler. Och hur kan man som chef arbeta med att stå för det man tror på utan att ducka ansvar, men också utan att förtrycka andra. Intervjun börjar efter introduktionen vid 3:10.

Produktion: WiseMind AB
Värd: Sebastian Senning, leg. psykolog
Musik: Anton Welin – Music From the Motion Picture