Handledning

Med WiseMinds handledning är tanken att du utvecklas i din professionella roll, lär nytt och hittar verktyg för att hantera de svårigheter du ställs inför. Träffarna sker oftast digitalt i grupp och kombineras med tillgång till WiseMinds kursplattform för lärande och implementering i ditt arbete. 

Utbildningsspecifik handledning

För dig som har gått någon av våra längre kurser finns möjlighet till handledning för effektiv implementering av de nya kunskaperna. Träffarna sker i grupp och kombineras med lärandematerial för din fortsatta utveckling. Handledarna har någon av följande kompetenser:

  • Disputerad inom relevant område samt leg. psykolog, leg. läkare/psykiater alternativt leg. psykoterapeut med handledarutbildning
  • Leg psykolog med specialistbehörighet
  • Leg psykolog med lång klinisk erfarenhet samt vana av arbete med såväl forskning som handledning och utbildning

Akademisk handledning under din specialisering

För dig som är psykolog under specialisering erbjuder vi akademisk handledning i grupp utifrån din valda inriktning. En disputerad forskare hjälper dig med formulering av frågeställning, metodval, studiedesign, val av statistiska metoder och akademiskt skrivande. Målet är att du får vägledning att fullgöra ditt specialistarbete inom en planerad tidsram.   

Stöd i din psykologprofession

För dig som önskar stöd inom din profession erbjuder vi möjligheten att bli matchad med en handledare med gedigen erfarenhet inom just ditt arbetsområde. På så sätt hoppas vi kunna stötta, utveckla och råda dig i knepiga situationer så att du kan ta nästa steg i din utveckling. I bästa fall kan vi erbjuda en specifik handledningsgrupp exempelvis för psykologer inom primärvård eller skola.

Intresseanmälan

Varmt välkommen med din intresseanmälan!
Var god fyll i formuläret så noggrant som möjligt för att vi ska kunna matcha ihop dig med rätt handledare och skapa ett så bra upplägg som möjligt.