WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Psykologiskt kunskapscenter

Om WiseMind

WiseMind drivs av psykologer som vill hjälpa individer och samhälle utifrån den bästa tillgängliga kunskapen. Väl beforskad kunskap kring människans psykologi är enligt oss en viktig pusselbit för att lösa de utmaningar som såväl verksamheter som samhället i stort möter.

WiseMinds kännetecknas av

  • Psykologer legitimerade enligt Socialstyrelsens riktlinjer
  • Utgångspunkt i vetenskap och forskning
  • Omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare som är experter inom sina arbetsfält
  • Öppenhet och nytänkande
  • Hållbarhetsarbete

Psykologiskt perspektiv förankrat i forskning

WiseMind är från början ett utbildningsföretag som förmedlar modern psykologisk kunskap. Vi  erbjuder kortare och längre  kurser inom psykologisk behandling och psykoterapi. Närliggande ämnesområden såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård är också aktuella.

WiseMind Utbildning har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare. Detta möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Samtliga lärare är leg. psykolog, specialistpsykolog, leg. psykolog med specialistbehörighet eller disputerad i psykologi. Flexibilitet, kvalité och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor. Med säte i Göteborg håller vi utbildningar såväl i Sverige som utomlands.  Vi erbjuder specialistutbildningar för psykologer såväl som utbildningar för en bredare målgrupp.

WiseMind Psykologmottagning syftar till att hjälpa individer utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen. WiseMind Evolution finns för att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen.