01_WiseMind_Logotyp_v1_White

WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

Om WiseMind Psykologiskt Kunskapscenter

WiseMind drivs av psykologer som vill hjälpa individer och samhälle utifrån den bästa tillgängliga kunskapen. Väl beforskad kunskap kring människans psykologi är enligt oss en viktig pusselbit för att lösa de utmaningar som såväl verksamheter som samhället i stort möter.

WiseMinds kännetecknas av

  • Psykologer legitimerade enligt Socialstyrelsens riktlinjer
  • Utgångspunkt i vetenskap och forskning
  • Omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare som är experter inom sina arbetsfält
  • Öppenhet och nytänkande
  • Hållbarhetsarbete

 

Psykologiskt perspektiv förankrat i forskning

WiseMind är från början ett utbildningsföretag som förmedlar aktuell psykologisk kunskap. Vi  erbjuder kortare och längre  kurser inom psykologisk behandling och psykoterapi. Närliggande ämnesområden såsom psykiatri, socialt arbete, pedagogik och elevvård ingår också i vårt utbildningsutbud.

 WiseMind Utbildning har sedan starten 2000 utvecklat ett omfattande nätverk av praktiker, lärare och forskare. Detta möjliggör en utbildningsverksamhet med hög kvalité och evidensbaserad psykologisk praktik (EBPP). Samtliga lärare är leg. psykolog, specialistpsykolog, leg. psykolog med specialistbehörighet eller disputerad i psykologi. Flexibilitet, kvalité och mångfald utgör gemensamma ledstjärnor. Med säte i Göteborg håller vi utbildningar såväl i Sverige som utomlands.  Vi erbjuder specialistutbildningar för psykologer såväl som utbildningar för en bredare målgrupp.

WiseMind Evolution strävar mot att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen där människor kan leva goda liv.

WiseMind Psykologiteamet är vår privata psykologmottagning som syftar till att hjälpa individer utifrån den bästa tillgängliga psykologiska kunskapen.

WiseMind Kvinnohälsa vill nå ut med kunskap om kvinnors hälsa utifrån ett psykologiskt och tvärvetenskapligt perspektiv för på så sätt bidra till en förbättrad kvinnohälsa, livsbalans och läkning.

WiseMind Neurodiversitet är en kunskapsportal med information och material kopplat till neurodiversitet. Vi vill här bidra till en mer inkluderande samhällelig miljö där alla kan blomstra, oavsett deras unika kognitiva profiler eller neuropsykiatriska diagnoser.