Klinisk forensisk psykologi

Specialistkurs för psykologer

Klinisk forensisk psykologi

Datum:
24-25 januari, 21 och 28 februari och 10-11 april 2024.

Klinisk forensisk psykologi – teori och praktisk tillämpning är en specialistkurs utspridd på 6 kursdagar. Kursen kommer erbjudas på plats i Göteborg vid de första två och sista två kursdagarna. Det finns också möjlighet att genomföra hela kursen digitalt om så önskas. 

Om kursen

Kursen syftar till att ge orientering och fördjupad kunskap i forensisk psykologi. Bland kurslärarna möter du en rad av de allra mest kunniga i fältet. Som deltagare arbetar du med relevant kursmaterial och ges möjlighet till kollegialt utbyte. 

Kursen behandlar områden som kriminalitet ur ett psykologiskt utvecklingsperspektiv, utvecklingsvägar till normbrytande beteende, riskbedömningar, samt våld i nära relationer. Områden som också lyfts in är kriminologi, sociologiska förklaringsmodeller till brottsutveckling, internationella jämförelser, samt etik och juridik inom forensisk verksamhet och tvångsvård. 

Identifiering samt bedömning och behandling av antisocialt beteende i olika kontexter tas upp. Kursen syftar även till att ge en överblick om rättsprocesser och straffrättsliga begrepp. Den ger en orientering och fördjupad kunskap om brottsdrivande faktorer (risk och skyddsfaktorer) samt psykologisk utredning och behandling i en forensisk kontext.

Deltagarnas lärande främjas genom arbete med relevant kursmaterial, utgångspunkt i den egna arbetsplatsen och ett kollegialt utbyte. 

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer. Oavsett om du önskar en relevant fortbildande kurs inom området eller om du önskar att få kursen tillgodoräknad inom din specialisering är du välkommen att lämna din kursansökan. 

Ackreditering

Kursen är ackrediterad som 1 av 6 specialistkurser och räknas som 1 fördjupningskurs inom det kliniska området inom följande specialiseringar: Forensisk psykologi, Klinisk vuxenpsykologi, Klinisk barn- och ungdomspsykologi samt Missbruks- och beroendepsykologi. Kursen räknas som breddkurs inom övriga specialistinriktningar. 

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån bedömning av övriga meriter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Forensisk-VT24