Ökad digital mognad på landsbygden med hjälp av beteendevetenskap

Från myndigheternas sida finns en tanke om att ökad digitalisering kan underlätta och förbättra villkoren för småföretag på landsbygden. WiseMind är stolta över att Tillväxtverket har beviljat vår ansökan om projektstöd för ”Beteendeförändring för att främja digital mognad hos små skogsföretag”. Projektet sker i samarbete med bl.a. Skogsstyrelsen och Katam. Stödet finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ett samarbetsprojekt med stöd från Tillväxtverket

WiseMind genomför under perioden 2022-2024 ett samarbetsprojekt inom den svenska skogsnäringen med stöd från Tillväxtverket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet i stort är att åstadkomma beteendeförändringar som gynnar småföretag på landsbygden. Genom att bättre förstå förutsättningarna i praktiken hoppas vi kunna bidra till både landsbygdsutveckling och hållbarhet i skogsbruket.

Verksamma insatser för småföretag på landsbygden

I ett första skede kartläggs perspektiv från olika småföretagare inom den svenska skogsnäringen. Genom djupgående intervjuer söker vi förstå vad som är viktigt i valet hur privata skogsägare önskar sköta sin skog.  Vilka förändringar ser andra småföretagare inom skogsnäringen som gynnsamma? Vad behöver de i sin verksamhet? Den fördjupade kunskapen och förståelsen är tänkt att ligga till grund för insatser för småföretag på den svenska landsbygden.

Beteendeförändring grundad i vetenskaplig forskning

På WiseMind arbetar psykologer som är experter på beteendeförändring. Vi kartlägger och tar därefter fram verktyg som behövs för att skapa önskad förändring för individ, grupp, organisation eller samhälle. Nudging och beteendedesign är effektiva metoder grundade i forskning som vi vet fungerar. 

Om WiseMind Evolution

WiseMind finns för att bidra till hållbara organisationer och hållbara samhällen. För att få önskad förändring att bli verklighet, kan bolag som arbetar med hållbarhet inom teknik- och samhällsbyggnad ta hjälp av psykologisk forskning. Vi samarbetar med företag, myndigheter, offentlig förvaltning samt forskarsamhället.

Vår expertis är beteendeförändring och psykologiska processer. I våra uppdrag ingår ofta att analysera, ta fram strategier, testa hur önskad beteendeförändring kan uppnås samt att implementera effektiva metoder. Kunskapsförmedling och kompetensförhöjning tillhör också våra åtaganden. Vi har spetskompetens inom interaktionen människa-miljö-teknik.