Särskild begåvning och 2E-elever

Digital förinspelad kurs

Särskild begåvning och 2E-elever

Datum: Enligt önskemål

En förinspelad föreläsning på 2h om särskild begåvning och 2E-elever (Twice exceptional) med leg psykolog och författare Gustav Jonsson. Lämpar sig för dig som arbetar inom elevhälsan eller skolledningen.

Om kursen

Välkommen till en kurs med fokus på hur du kan upptäcka, förstå och stödja såväl hälsa som lärande hos barn med särskild begåvning och 2E (Twice exceptional).

Begreppet 2E står för Twice Exceptional och syftar på individer som utmärker sig på två olika sätt – dels genom särskild begåvning och dels genom en svårighet av något slag – exempelvis ADHD, autism, dyslexi och språkstörning. Det kan också handla om en fysisk sjukdom eller andra svårigheter. Hög begåvning eller särskild begåvning innebär att en individ har förmågor som ligger långt över genomsnittet inom vissa områden. Flera forskningsrapporter visar att det finns en rad missuppfattningar kring hur dessa elever beter sig och utmärker sig i skolan.

Föreläsare är Gustav Jonsson, legitimerad psykolog och författare med ett stort intresse för såväl forskning inom pedagogisk psykologi som klinisk psykologi. Han arbetar inom Barn- och elevhälsan i Härryda kommun och sedan två år tillbaka som projektledare för ett utvecklingsprojekt med fokus på barn och ungdomar med särskild begåvning och samtidig funktionsnedsättning, 2E-elever. Vi hoppas att denna kurs bidrar till fortsatt kunskapsspridning, nätverkande och att man ska kunna få med sig nya tips och nytt material för fortsatt lärande och fördjupning inom fältet.

Målgrupp

Ingen särskild behörighet erfordras. Denna föreläsning lämpar sig väl för dig som arbetar inom elevhälsan eller i andra stöd- eller ledningsfunktioner inom förskola eller skola.

Pris

950 kr ex moms. Tillgång till föreläsningen och material kommer att vara tillgängligt under 1 månad från och med bokad kurs.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Särskild-begåvning