Metodkurs och handledning för specialistarbetet

Specialistkurs för psykologer

Metodkurs och handledning för specialistarbetet

Digitala kursdagar: 31 januari, 7 mars, 18 april och 2 maj, 2024

Att skriva ett vetenskapligt arbete ingår i de obligatoriska momenten i specialistutbildningen för psykologer. Denna kurs syftar till att lägga en stabil grund för att starta upp och genomföra sitt vetenskapliga arbete. Under kursens gång har kursdeltagaren tillgång till WiseMinds kursplattform med digitala resurser som stödjer lärandet och ett diskussionsforum för att kunna diskutera, tipsa och dela med sig av sina tankar, problem och lösningar.

Om kursen

WiseMind erbjuder tre digitala kursdagar där där du kommer att få kunskaper och färdigheter nödvändiga för skrivandet av ett vetenskapligt arbete på specialistnivå. Du kommer utifrån din egna verksamhet att undersöka och reflektera över vilka metoder som kan besvara sina frågeställningar. Du tränas även i att bidra till verksamhetsutveckling genom att identifiera intressanta frågeställningar i din verksamhet och välja lämplig vetenskaplig metod för att undersöka dessa. Vidare ger även kursen en introduktion till ämnet epidemiologi, ett område vars metoder hjälper oss att utvärdera frågeställningar när randomisering inte är etiskt försvarbart eller praktiskt möjligt.

Ämnen som konceptuell förståelse för kvantitativ statistik, epidemiologi, registerforskning, Meta-analyser och hur man skriver en vetenskaplig artikel avseende på språk och struktur tas upp. Vi går igenom såväl en kvalitativ som en kvantitativ metod och vad som passar till din frågeställning. Vi berör även hur verksamhetsuppföljning kan göras, etiska överväganden, samtycke från en studies deltagare och erbjuder kollegiala diskussioner för att analysera den egna arbetsplatsens möjligheter till implementering av dina lärdomar från kursen.

En valfri fortsättning av kursen kommer att erbjudas under hösten 2024 där du får möjlighet till handledning i författandet av ditt specialistarbete. Målet med fortsättningen är att genom samarbete med disputerade psykologer nyttja kursdeltagarens kunskap om den egna verksamheten för att på ett vetenskapligt sätt kunna formulera och utvärdera frågeställningar som är verksamhetsnära och relevanta.

Behörighet

Behöriga att söka kursen är legitimerade psykologer.

Ackreditering

Kursen ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser; som breddkurs inom samtliga specialiteter.

Kursanmälan

Anmäl dig under Kursanmälan genom att fylla i dina uppgifter och kurskoden: Metodkurs+handledning VT24/HT24